Valorizácia v roku 2018

Valorizácia výsluhových dôchodkov v roku 2018 a v ďalších rokoch.

Na 33. schôdzi  Národnej rady SR dňa 12.062018 po 13 hodine v rámci II. čítania  sa uskutočnila rozprava k vládnemu návrhu novely zákona č. 328/2002 Z. z. k valorizácii dávok výsluhového zabezpečenia. Dňa 13.06.2018  po 11 hodine  prebehlo hlasovanie k tomuto zákonu. Po tom hlasovaní sa prebehlo hlasovanie aj v III. čítaní takto:

                        II. čítane                    III. čítanie

Prítomných :    144                             145

Za               :     121                            122

 Proti           :        0                                 0

 Zdržalo sa  :      22                               23  

Nehlasovalo:        1                               0

Zákon bol schválený s účinnosťou do 30.6.2018. V ďalších rokoch bude valorizácia výsluhových dôchodkov prebiehať podľa dôchodcovskej inflácie.

Ministerstvo vnútra bude spolupracovať pri valorizácii s rezortom financií. Ministerstvo vnútra SR bude pripravovať úplne nový model valorizácie výsluhových dôchodkov pre policajtov a vojakov, povedala pred rokovaním vlády ministerka vnútra Denisa Saková. Všetko sa však bude podľa jej slov pripravovať v spolupráci s Ministerstvom financií SR.

„Výsluhové dôchodky valorizujeme každý rok, od roku 2013 do roku 2018 sa pristúpilo k valorizácii na základe zákona o sociálnom zabezpečení, v ktorom boli jasné pravidlá, ako sa valorizuje. Pre tento rok sme valorizáciu pripravili osobitnou novelou s tým, že budeme rokovať s ministerstvom financií, aby do budúcnosti existovala novela na dlhodobejšie obdobie,“ uviedla Saková.

Pripraviť chce rezort novelu, ktorá by valorizáciu riešila efektívnym a spravodlivým spôsobom a hlavne, jasným spôsobom pre výsluhových dôchodcov, aby vedeli, čo ich čaká.

Aktuálna novela je podľa šéfky rezortu vnútra dočasným riešením na rok 2018, pretože ministerstvo financií malo k nej zásadnú pripomienku.

„Dôvod bol, že sociálne zabezpečenie policajtov a osobitný účet pre policajtov je v prebytku, čo je v poriadku, no mali problém s tým, že osobitný účet vojakov je každý rok v mínuse. A preto chcú do budúcna taký spôsob valorizácie, aby to osobitný účet vojakov uniesol,“ povedala novinárom.

Výsluhové dôchodky sa v roku 2018 zvýšia o pevne stanovenú sumu. S návrhom prišiel ešte zastupujúci minister vnútra Peter Pellegrini. Valorizácia dôchodkov vo všeobecnom systéme  sa má v nasledujúcich troch rokoch (2018 až 2021) dotknúť celkom 46 000 osôb.

Výsluhové dôchodky sa zvýšia za každý skončený rok doby trvania služobného pomeru o pevnú sumu 0,60 eura. O pevnú sumu 15 eur sa zvýšia invalidné výsluhové dôchodky, rovnako aj vdovské výsluhové dôchodky a sirotské výsluhové dôchodky. Okrem policajtov a vojakov sa zvýšia aj výsluhové dôchodky  príslušníkov Slovenskej informačnej služby, NBÚ, finančnej polície, hasičov a horských záchranárov a Zboru väzenskej a justičnej stráže.

Valorizácia sa má uskutočniť k 1. júlu 2018, novela nadobudne účinnosť 30. júna. Z tohto časového hľadiska bola predmetom skráteného medzirezortného konania. V tomto roku si podľa ministerského materiálu vyžiada zvýšené výdavky vo výške 2,5 milióna eur, v ďalších rokoch potom necelých osem miliónov eur ročne.

Rezort tiež zvýhodňuje kúpeľnú liečbu policajtov a vojakov, ktorí už nebudú musieť za letnú kúpeľnú starostlivosť uhrádzať päť percent z ceny kúpeľného poukazu. Ruší aj obmedzenie, podľa ktorého je možné poskytnúť kúpeľnú starostlivosť indikovanú pre tú istú skupinu chorôb len raz za dva roky. Úprava podľa ministerstva totiž nepriniesla významný finančný efekt a skôr sa ukázala ako obmedzujúca.

Spracoval:                Dr. Milan Kolen

 

 

 

 

Pridaj komentár