Návštev členov Klubu vojakov Prievidza a odovzdanie medaile Hviezdy ZV V SR

Zástupcovia Rady klubu vojakov Prievidza navštívili manželku zosnulého pplk. v.v. Jána Dovinu pri príležitosti udelenia vyznamenia Hviezdy ZV V SR in memoriam.

Zástupcovia Rady klubu vojakov PD navštívili pplk. v.v. Antóna Žaťka, ktorý je dlhodobo nemocný. Oboznámili ho s činnosťou klubu. Pán podplukovník ocenil prácu klubu, je hrdý že je členom a apeloval na Radu klubu aby klub udržali pri živote.

Pridaj komentár