Zákon 328 v Národnej rade

 

II. ČÍTANIE ZÁKONA 328 O VALORIZÁCII VÝSLUHOVÝCH DôCHODKOV.

Dňa 12.6.2018 od 10,00 hod. sa uskutoční 55. schôdza Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť k prerokovaniu Spoločnej správy výborov NR SR o prerokovaní vládneho návrhu zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov tlač č. 941 pred predložením na rokovanie NR SR – do druhého čítania.

Dňa 12.6.2018 o 13 hod. začne rokovanie 33. schôdzi NR SR. Ako 2. bod programu bude prerokovaný vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 941) — druhé čítanie.
Vládny návrh zákona odôvodní ministerka vnútra Slovenskej republiky. Spoločným spravodajcom bude člen gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť. Záujemcovia môžu priebeh prerokovávania tohto zákona  sledovať v televízii  v priamom prenose takto. Cez  Google dňa 12.6.2018 pred 14 hodinou napíšte  program schôdzí NR SR. Po otvorení sa kliknite  na 33. schôdza NR SR 12.6. – napíšte  slovo LIVE a začnite sledovať priamy prenos rokovania. Zákon 328 sa pravdepodobne začne v NR SR prejednávať asi v dobe po 14,15 hod. Hlasovanie o tomto zákone sa pravdepodobne uskutoční dňa 12.6.2018 od 17,00 hod. Rovnakým spôsobom odporúčam sledovať priebeh hlasovania o tomto zákone.

Vzhľadom k termínu účinnosti zákona do 30.6.2018 predpokladám, že ak tento zákon poslanci posunú do III. čítania bude musieť byť prerokovaný v skrátenom legislatívnom konaní ešte na 33. schôdzi NR SR.

Spracoval:                                 Dr. Milan Kolen

Pridaj komentár