Strelecká súťaž v klube Topoľčany.

Dňa 24.05.2018 vykonal klub Topoľčany ZV SR na strelnici Lipovník streleckú súťaž v streľbe zo samopalu a pištole. Strelecká súťaž sa konala pri príležitosti 73.výročia víťazstva nad fašizmom a 25.výročia vzniku ZV SR.  Nad súťažou mal patronát primátor mesta Topoľčany a poslanec Nitrianskeho samosprávneho kraja Ing. Peter BALÁŽ, ktorý bol prítomný od samého začiatku až do konca súťaže vrátane vyhodnotenia.

Súťaže sa zúčastnili  kluby ZV SR Martin – Podháj, Nové Mesto nad Váhom, Levice, Nitra – Zobor, Nitra – Krškany, Sereď a Topoľčany. Družstvá profesionálnych vojakov ženijného práporu Sereď, práporu logistiky Topoľčany, veliteľstva 1.mechanizovanej brigády Topoľčany. Samospráva – poslanci a starostovia obcí Mikroregiónu Pod Marhátom –  Blesovce, Vozokany, Lužany, Malé Ripňany, Lipovník, Nitrianska Blatnica a Biskupová.

Medzi nás prišli aj hostia – veliteľ bývalej 13.tankovej divízie genpor. v.v. Ing. Pavel HONZEK a bývalý veliteľ 1.mechanizovanej brigády brig.gen. Ing. Ivan HIRKA.

Úvodu súťaže sa i napriek úlohám v Centre výcviku Lešť  zúčastnil veliteľ 1.mechanizovanej brigády brig.gen. Ing. Vladimír KUBÁŇ, ktorý  materiálne, personálne a zdravotnícky zabezpečil súťaž. Počas súťaže bol prítomný na strelnici aj veliteľ práporu logistiky TO pplk. Ing. Vladimír PALKO, ktorý svojimi podriadenými pripravil pre účastníkov súťaže raňajky a obed (guľáš) zo surovín dodaných klubom. Pre súťažiacich bol postavený stan (20 stolov a 80 stoličiek), v ktorom sa podávala káva, voda a čaj.  Riadiacim strelieb bol npor. Ing. Jaroslav BABÍK z veliteľstva 1.mb. Pri poučení bol zdôraznený zákaz požívania alkoholických nápojov pred a počas súťaže. Súťaže sa zúčastnilo strieľajúcich a nestrieľajúcich 93 členov zväzu vojakov SR a pozvaných, z toho bolo  86 strieľajúcich, členov nášho  klubu 40, spolu so zabezpečením súťaže 115.

Kategórie: A. Súťaž jednotlivcov, B. Súťaž družstiev.

VÝSLEDKY STRELECKEJ SÚŤAŽE JEDNOTLIVCOV ZO VŠETKÝCH SÚŤAŽIACICH:

Streľba zo samopalu: 1.miesto rtn. v.z. Viera MIHALIKOVÁ (klub Topoľčany, 92 bodov), 2.miesto pplk. v.v. Štefan VŠELKO (klub Topoľčany, 90 bodov), 3.miesto nrtm. Tomáš VAŠICA (prlog TO, 89 bodov).

Streľba z pištole: 1.miesto slob. Lukáš MARCINKECH (žpr, 92 bodov) 2.miesto pplk. v.v. RSDr. Josef PUTIRKA (klub Nové Mesto/Váhom, 92 bodov – rozhodol rozstrel), 3.miesto rtm. Ľubomír PATAKY (žpr, 90 bodov).

 

Dvojboj (samopal a pištoľ): 1.miesto pplk. v.v. Ing. Milan ĎURICA (klub Levice, 176 bodov), 2.miesto rtn. v.z. Viera MIHALIKOVÁ (klub Topoľčany, 175 bodov) a nrtm. Tomáš VAŠICA prlog TO, 175 bodov), 3.miesto por. Mgr. Štefan GALO (žpr, 174 bodov).

SÚŤAŽ JEDNOTLIVCOV – PROFESIONÁLNI VOJACI:

Streľba zo samopalu: 1.miesto nrtm. Tomáš VAŠICA (prlog, 89 bodov), 2.miesto por. Mgr. Štefan GALO (žpr, 88 bodov), 3.miesto kpt. Ing. Vladimír PANČÍK (prlog TO, 78 bodov) a slob. Miroslav GROLMUS (žpr, 78 bodov).

Streľba z pištole: 1.miesto slob. Lukáš MARCINKECH (žpr, 92 bodov), 2.miesto rtm. Ľubomír PATAKY (žpr 90, bodov), 3.miesto kpt. Ing. Šimon ŠUPA (prlog TO, 88 bodov).

 

Dvojboj (samopal a pištoľ): 1.miesto nrtm. Tomáš VAŠICA (prlog TO, 175 bodov), 2.miesto por. Mgr. Štefan GALO (žpr, 174 bodov), 3.miesto kpt. Ing. Šimon ŠUPA (prlog TO, 163 bodov).

SÚŤAŽ JEDNOTLIVCOV – SAMOSPRÁVA:

Streľba zo samopalu: 1.miesto Jaroslav BAZALA (starosta obce Vozokany, 82 bodov), 2.miesto Ing. Peter ŽEMBERA (poslanec mesta TO, 75 bodov), 3.miesto Ing. Peter BALÁŽ (primátor mesta, 70 bodov).

Streľba z pištole: 1.miesto Mgr. Michal TOMAN (starosta obce Nitrianska Blatnica, 76 bodov), 2.miesto Dušan TURČAN (starosta obce Lipovník, 55 bodov), 3.miesto Jaroslav BAZALA (starosta obce Vozokany, 43 bodov).

Dvojboj (samopal a pištoľ): 1.miesto Jaroslav BAZALA (starosta obce Vozokany, 125 bodov), 2.miesto Dušan TURČAN (starosta obce Lipovník, 113 bodov), 3.miesto Ing. Peter ŽEMBERA (poslanec mesta TO, 95 bodov).

SÚŤAŽ JEDNOTLIVCOV – LEN KLUB TOPOĽČANY:

Streľba zo samopalu: 1.miesto rtn. v.z. Viera MIHALIKOVÁ (92 bodov), 2.miesto pplk. v.v. Štefan VŠELKO (90 bodov), 3.miesto pplk. v.v. Ing. Jozef HORKA (87 bodov).

Streľba z pištole: 1.miesto pplk. v.v. Ing. Ľubomír KYJAK (87 bodov), 2.miesto kpt. v.z. Ing. František PAŠTRNÁK (86 bodov), 3.miesto rtn. v.z. Ing. Róbert KRÁĽ (85 bodov).

Dvojboj (samopal a pištoľ): 1.miesto rtn. v.z. Viera MIHALIKOVÁ (175 bodov), 2.miesto práp. v.z. Ing. Igor ADAMIK (165 bodov),  3.miesto pplk. v.v. František STREJČEK (157 bodov). 

VÝSLEDKY SÚŤAŽE DRUŽSTIEV V STREĽBE ZO SAMOPALU A PIŠTOLE (DVOJBOJ) – po jednom družstve prihlásených klubov Zväzu vojakov SR, jedno družstvo samosprávy, jedno družstvo profesionálnych vojakov:

1.miesto: klub Topoľčany – rtn. v.z. Viera MIHALIKOVÁ, kpt. v.z. Ing. František PAŠTRNÁK, rtn. v.z. Ing. Róbert KRÁĽ (505 bodov).

2.miesto: Klub Levice – kpt. v.v. Mgr. Ladislav KYTTEL, pplk. v.v. Ing. Milan ĎURICA, pplk. v.v. Ing. Ladislav NEMEC (459 bodov).

3. miesto: Ženijný prápor dr. č. 1 –  rtm. Ľubomír PATAKY, slob. Lukáš MARCINKECH, por. Mgr. Štefan GALO (456 bodov).

VÝSLEDKY SÚŤAŽE DRUŽSTIEV V STREĽBE ZO SAMOPALU A PIŠTOLE (DVOJBOJ) PROFESIONÁLNYCH VOJAKOV:

1.miesto: prlog TO – kpt. Ing. Vladimír PANČÍK, kpt. Ing. Šimon ŠUPA, nrtm. Tomáš VAŠICA (481 bodov).

2.miesto: žpr dr.č. 1 – rtm. Ľubomír PATAKY, slob. Lukáš MARCINKECH, por. Mgr. Štefan GALO (456 bodov).

3.miesto: žpr dr.č. 2-  čat. Marek LEHOCKÝ, des. Viktor BOBIŠ, slob. Miroslav GROLMUS (359 bodov).

VÝSLEDKY SÚŤAŽE DRUŽSTIEV V STREĽBE ZO SAMOPALU A PIŠTOLE (DVOJBOJ) SAMOSPRÁVY: 

1.miesto: Starostovia dr. č. 1-  Mgr. Michal TOMAN, Dušan TURČAN, Jaroslav BAZALA (314 bodov).

2.miesto: poslanci (NSK a MsZ) – Ing. Peter BALÁŽ, Ing. Peter ŽEMBERA, Štefan GRACH (189 bodov).

3.miesto: Starostovia  dr. č. 2 – Ing. Stanislav KNÍŽAT, Mgr. Pavol GUBÁŇ, Pavol CABAJ (116 bodov).

VÝSLEDKY SÚŤAŽE DRUŽSTIEV V STREĽBE ZO SAMOPALU A PIŠTOLE (DVOJBOJ) KLUBU TOPOĽČANY:

1.miesto: družstvo v zložení pplk. v.v. JUDr. Jozef GLOBAN, pplk. v.v. Štefan VŠELKO, pplk. v.z. Ing. Jiří   MELOUN.

2.miesto: družstvo v zložení npor. v.z. Ing. Adrián VÁRADY, rtn. v.v. Jozef ŠIŠKA, pplk. v.z. Ing. Peter BAGAČKA.

3.miesto: družstvo v zložení pplk. v.v. Ing. Jozef HORKA, plk. v.v. Ing. Josef PROCHÁZKA, pplk. v.v. Ing. Ľubomír KYJAK.

Najstarší strieľajúci účastník súťaže pplk. v.v. Vladimír JEŠKO vo veku  83   rokov (klub Nové Mesto/Váhom).  

Bolo udelených 50 diplomov a 72 medailí.     

Vyhodnotenie bolo vykonané v kultúrnom dome v Nitrianskej Blatnici, kde bolo podané červené a biele víno, pivo, voda a káva. Tieto priestory nám poskytol starosta obce Mgr. Michal TOMAN, za čo mu ďakujeme.

Poďakovanie patrí aj sponzorom súťaže: primátorovi mesta  Ing. Petrovi BALÁŽOVI,  Pekáreň Jaroslav Božik Jacovce, starostovi obce Nitrianska Blatnica Mgr. Michalovi TOMANOVI, Františke ŠPALDOŇOVEJ (členka klubu), npor. v.z. Ing. Adriánovi VÁRADYMU (člen klubu).

Za prípravu a priebeh súťaže rada klubu Topoľčany ďakuje veliteľovi 1.mechanizovanej brigády brig.gen. Ing. Vladimírovi KUBÁŇOVI, veliteľovi práporu logistiky TO pplk. Ing. Vladimírovi PALKOVI, primátorovi mesta Ing. Petrovi BALÁŽOVI, organizačnému odboru mestského úradu Mgr. Janette KADLIEČKOVEJ (vedúca odboru), Ing. Martinovi DRGOŇOVI a Dominike BAČIKOVEJ.

Text: predseda klubu Ján Poliačik.

Foto: Ing. Martin Drgoňa, Mestský úrad Topoľčany.

 

 

One thought on “Strelecká súťaž v klube Topoľčany.

  1. Na streleckej súťaži na strelnici Lipovník som sa zúčastnil po prvýkrát . Aj keď sa mi ako strelcovi bohvieako nedarilo (Pi – 87b, Sa – v rámci zachovania mojej streleckej cti, výsledok radšej neuvádzam) , musím povedať, že súťaž bola organizovaná na veľmi vysokej úrovni. Cenné na celom podujatí okrem iného bolo, že členom Klubu ZV SR Topoľčany sa podarilo umne skĺbiť spoluprácu členov nášho zväzu s OS SR a samosprávy. Pozoruhodné je aj, že do súťaže sa zapojili poslanci a starostovia 7 obcí Mikroregiónu Pod Marhátom a družstvá profesionálnych vojakov zo ženijného práporu Sereď, práporu logistiky a veliteľstva 1. mechanizovanej brigády z Topoľčian. Myslím si, že je to správny spôsob, ako zviditeľniť a spopularizovať činnosť ZV SR v regiónoch, na ktorých pôsobia naše kluby. Aj touto cestou ďakujem organizátorom súťaže za príjemne prežitý deň a teším sa na stretnutie na budúci rok.
    Štefan Javorík

Pridaj komentár