Členská schôdza Zväzu vojakov SR – Klub Pezinok

Dňa 18.05.2018 sa v priestoroch hotela Kriser uskutočnila členská schôdza Zväzu vojakov SR – klub Pezinok. Ako hostia sa schôdze zúčastnili Ing. Ján ČECH, zástupca primátora mesta Pezinok, ktorý klubu poďakoval za aktivity a vzájomne prospešnú spoluprácu s mestom Pezinok a   genmjr. v.v Jiři JANČÍK, ktorý v minulosti pôsobil ako profesionálny vojak u 186. protilietadlovej raketovej brigády Pezinok a po rozdelení Československa zastával významné funkcie v armáde Českej republiky a vojenskej diplomacii.

            Tajomník klubu plk. v.v. Ing. Jaroslav GARAJ zoznámil členov klubu so správou o činnosti klubu od výročnej členskej schôdzi a informoval členov o prevzatí pamätnej vlajky 37. protilietadlovej raketovej brigády, ktorá niesla názov Pezinská brigáda Ľudovíta Štúra. Na schôdzi boli prijatí dvaja noví členovia a jedna členka, ktorým predseda klubu odovzdal preukazy. Aktuálny stav  členskej základne sa zvýšil na 88 členov.

            Plk. v.v. Ing. Stanislav ŠIMON podrobne informoval účastníkov schôdze s priebehom a výsledkami  8. zasadania zväzovej rady, ktorá sa uskutočnila v športovej hale MBK Ružomberok dňa 26.04.2018 a zoznámil členov klubu s aktivitami Rady klubu smerujúcimi k návrhu na vypracovanie projektu a následnému zhotoveniu pamätnej medaile „Za rozvoj klubu“,  ktorá bude  v budúcnosti udeľovaná členom klubu, ale aj ďalším osobám, ktoré sa budú podieľať na aktivitách klubu. Aktivity Rady klubu mali pozitívnu odozvu. Členovia klubu sa zaujímali najmä o aktivity ZV SR v sociálnej oblasti, výsledkom čoho je nový zákon o sociálnom zabezpečení a rokovanie prezidenta ZV SR s novou generálnou riaditeľkou spoločnosti HOREZZA, a.s. Miroslavou Slížovou. Zariadenia tejto spoločnosti využívajú aj naši členovia.

            Predseda klubu plk. v.v. Ing. Julián PITOŇÁK zablahoželal členom klubu k životným jubileám v prvom polroku 2018 a odovzdal im vecné dary. Po ukončení oficiálnej časti schôdze nasledovala tradičná večera s prípitkom predsedu klubu a priateľské posedenie členov.

plk. v.v. Ing. Stanislav ŠIMON

Pridaj komentár