Klub Prievidza prijal Prezídium ZV SR a ZR s otvorenou náručou

Tak ako je uvedené v titulku tohto článku, inak sa to nazvať ani nedá. Skutočnosťou je, že 7. mája 2018 sa zišli na pracovnom stretnutí členovia Prezídia a predsedníctva ZR v príjemnom prostredí Bojnického dvora v Bojniciach.  Po materiálnej stránke rokovanie k organizačnému zabezpečeniu Slávnostného zhromaždenia k 25. výročiu vzniku ZV SR dňa 22. mája 2018 v Posádkovom dome Trenčín zabezpečoval Klub ZV SR Prievidza, konkrétne pplk. v.v. Ing. Boris Petrovič. Čo k tomu dodať? Hádam  iba:  „Páni, klobúk dole.“

 

Stretnutie inicioval tajomník zväzu pplk. v.v. PhDr. Marián Miartán, ktorý po privítaní všetkých zúčastnených prezidentom zväzu pplk. v.v. Ing. Eugenom Biterom, prevzal riadenie pracovného stretnutia. Na stretnutí sa okrem nich zúčastnili: 2. viceprezident plk. v.v. Ing. Ján Paulech, tlačový hovorca pplk. v.v. Mgr. Ing. Štrfan Javorík, člen prezídia pplk. v.v. Ing. Juraj Bašista, predseda ZR pplk. v.v. Ing. Mojmír Hloch, podpredsedovia ZR pplk. v.v. Ing. Ján Chyla a pplk. v.v. RSDr. Ján Poliačik a jeden zo sponzorov uvedeného slávnostného zhromaždenia kpt. v.v. Ing. Ján Hodermarský.

 

Hlavným bodom stretnutia bolo komplexne posúdiť pripravenosť Slávnostného zhromaždenia, spresniť a schváliť čestné predsedníctvo, počet účastníkov, rozpočet , udelenie ocenení Hviezda a Čestné uznanie, ako aj program pre zahraničných hostí a iné.

Na Slávnostnom zhromaždení k 25. výročiu  ZV SR sa očakáva účasť 99 ľudí, z toho čestné  predsedníctvo 11, prezídium 5, exprezidenti a zakladajúci členovia 12, delegáti klubov 30, domáci hostia 11, zahraniční hostia 4, vyznamenaní a povýšení 15, iné kluby 3, organizačný štáb 6, rezerva 2. Medzi významnými pozvanými hosťami  nechýbajú ani najvyšší predstavitelia MO SR, OS SR, Trenčianskeho samosprávneho kraja, mesta Trenčín a predseda EUROMIL-u Emanuel Jacob.

„Som veľmi rád, že sme na dnešnom stretnutí vyriešili všetky sporné body a dohodli sa na ich riešení. Myslím si, že pozitívny vplyv na naše stretnutie malo aj príjemné prostredie, ktoré zabezpečili členovia Klubu ZV SR Prievidza, za čo im úprimne ďakujem.  Vďaka patrí aj vám za konštruktívny a vecný prístup pri riešení problémov, najmä však Jurajovi Bašistovi, ktorý na stretnutie prišiel až z Prešova.  Priznám sa, že si vydýchnem až po skončení Slávnostného zhromaždenia v Trenčíne,“ dodal na koniec pracovného stretnutia tajomník zväzu pplk. v.v. PhDr. Milan Mjartan.

Štefan Javorík, foto: -šj-

Pridaj komentár