Československé & české vojenské odznaky

Plk. v.v. Ing. Milan Viglasky z klubu Pezinok dáva do pozornosti všetkým členom ZV SR zaujímavú publikáciu od Zdenka Krubla – Československé & české vojenské odznaky. Uvedená publikácia podáva prehľad o platných pamätných a výkonnostných (triednych) odznakoch bývalej Československej armády a Českej ľudovej armády od roku 1922 do júla roku 1992, keď bola ich platnosť po zániku ČSFR ukončená. Stretávame sa v nej i s odznakmi Českej republiky, platnými od roku 1993. Publikácia poslúži najmä začínajúcim zberateľom, aby si vytvorili  ucelený prehľad o histórii, vzniku a vývoji vojenských odznakov, ako aj celkovom stave predmetu svojej záľuby a získali tak hlbšie zberateľské vedomosti. Nasledujúca fotogaléria určite poteší nielen zberateľov odznakov, ale aj nás ostatných, ktorí možno niekde doma máme zabudnutý vojenský odznak.

Štefan Javorík

Pridaj komentár