Ocenenie jubilanta

Dňa 2.4.2018 sa dožil náš člen klubu Pezinok Zväzu vojakov SR npráp. v. v. Josef Šimurda úctyhodného veku 90 rokov. Pri tejto príležitosti ho prezident Zväzu vojakov Slovenskej republiky pplk. v.v. Ing. Eugen Bitera ocenil udelením vyznamenania „Pamätná hviezda“ za zásluhy o rozvoj klubu Pezinok a odvedenú prácu v prospech ZV SR.

Toto ocenenie pri slávnostnom posedení rady klubu Pezinok mu odovzdal predseda klubu plk. v.v. Ing. Julián Pitoňák.

„Milý jubilant, prajeme Ti  k významnému životnému jubileu všetko najlepšie, predovšetkým pevné zdravie, úsmev na tvári a veľa pozitívnej energie, ktorou nás všetkých napĺňaš. Užívaj si v pohode ďalšie roky života v kruhu svojej rodiny a blízkych priateľov, medzi ktorých sa príslušníci klubu Pezinok  s hrdosťou hlásia.“

 Plk. v.v. Ing. Milan Viglaský

Pridaj komentár