PRI PRÍLEŽITOSTI 25. VÝROČIA VZNIKU ZV SR PREDSTAVUJEME KLUB MICHALOVCE

Vznik klubu:                 1994

Počet členov klubu:      106

Súčasný predseda klubu:  pplk.v.v. MUDr. Ján DOBROVOLSKÝ

          Klub Michalovce bol založený a pracuje od roku 1994. V posledných piatich rokoch došlo k podstatnému oživeniu činnosti klubu, rozšíreniu spektra záujmových akcií. Došlo nielen k stabilizácii počtu členov, ale aj k podstatnému zvýšeniu počtov aktívnych členov.

          Rada klubu v posledných dvoch volebných obdobiach pripravuje zaujímavý plán činnosti pre členov. Rozšírili sme športovo-relaxačné akcie – výstup na Vihorlat, zájazdy k termálnym prameňom, turnaje v tenise a bowlingu. Spoločenskými akciami si pripomíname MDŽ, koncoročné sviatky, zúčastňujeme sa miestnych osláv SNP, oslobodenia mesta a ukončenia 2. svetovej vojny. Sme pyšní, že sa nám podarilo zaviesť už tradíciu osláv „Červené maky“ nielen v Michalovciach, ale aj okolitých obciach a to aj za účasti detí z materských a základných škôl.

          Obnovili sme spoluprácu s dôchodkami z Níregyházy v Maďarsku a recipročne sa navštevujeme na spoločenských akciách. Rozvíjame si spoluprácu s miestnymi organizáciami Jednoty dôchodcov Slovenska.

          Úzko spolupracujeme s ObV SZPB v Michalovciach, teší nás podpora miestnej samosprávy. Bez veľkorysej podpory a technickej pomoci miestnych vojenských útvarov by sme rad akcií uskutočniť. Ťaží nás len problém, aby sme mali k dispozícii miestnosť – kanceláriu pre našu organizáciu, toto sa nedarí vyriešiť už dlhšiu dobu (ale to nie je len problém Michaloviec).

RK, foto: archív klubu

Pridaj komentár