PRI PRÍLEŽITOSTI 25. VÝROČIA VZNIKU ZV SR PREDSTAVUJEME KLUB LEVICE

Vznik klubu:                 2002

Počet členov klubu:      96

Súčasný predseda klubu:       plk. gšt. v.v. Vladimír HEBERT

          Klub vojenských dôchodcov v posádke Levice bol založený na ustanovujúcej schôdzi dňa 28. januára 2002. Ustanovujúca schôdza zvolila do čela 7 člennú radu klubu. Prvým predsedom sa stal mjr. v.v. Stanislav Halás. Na ustanovujúcej schôdzi bolo prítomných 74 bývalých vojakov z povolania.

          Činnosť klubu v každom roku je zameraná na akcie, ktoré si členovia schvália na výročnej schôdzi. Vychádza sa z požiadaviek členov klubu, ale aj z finančných prostriedkov, ktoré má klub k dispozícii.

          Klub organizuje akcie spoločenského, športového a poznávacieho charakteru. Medzi najpopulárnejšie patria degustácia vín, ktoré dopestovali naši členovia, športová strelecká súťaž o putovný pohár klubu, ktorý presiahol teritórium okresu, kraja i republiky. O túto súťaž je každoročne veľký záujem, čo potvrdzuje každý ročník. V súčasnosti sa strelecká súťaž organizuje v spolupráci so ZV SR a pod záštitou jej prezidenta sa súťaží už aj o Pohár prezidenta zväzu.

          Medzi najpamätnejšie akcie Rady klubu určite patrí zájazd na Duklu, kde účastníci zájazdu položili kyticu červených kvetov k pamätníku, prezreli si pamätník a vypočuli si výklad priameho účastníka Duklianskych bojov. V druhej časti zájazdu účastníci absolvovali cestu do Tokajskej vinárskej oblasti, kde boli zoznámení s výrobou vín z Tokajského regiónu. Klub má veľmi dobré vzťahy aj s klubmi dôchodcov v meste Levice, pravidelne sa informujú o svojej činnosti a vzájomne navštevujú svoje akcie.

          Nemenej dôležitá je aj spolupráca s levickým vojenským útvarom. Útvar  je klubu vždy nápomocný v rámci svojich možností a najmä pri organizácii streleckej súťaže jeho pomoc je nenahraditeľná.

          Rada klubu na svojich zasadnutiach neustále hľadá formy ako ešte skvalitniť činnosť klubu, pripraviť akcie rôzneho a najmä pútavého charakteru. Vzhľadom na to, že naša členská základňa  starne, je to čoraz viac náročnejšie. Na každej výročnej schôdzi, Rada klubu vždy oceňuje členov klubu, ktorí sa dožívajú v kalendárnom roku svojho životného jubilea.

RK, foto: archív klubu

Pridaj komentár