PRI PRÍLEŽITOSTI 25. VÝROČIA VZNIKU ZV SR PREDSTAVUJEME KLUB PREŠOV

Vznik klubu:                 1994

Počet členov klubu:      158

Súčasný predseda klubu:  pplk.v.v. Ing. Marián PALAI

           Klub Prešov bol založený 12. septembra 1994 na ustanovujúcej členskej schôdzi za účasti 101 vojenských dôchodcov na veliteľstve bývalej 14. td na podnet predsedu Ústrednej rady ZV ASR v Trenčíne generálmajora Ing. Rudolfa Tvarožku, za aktívnej pomoci veliteľa 14. td plk. Ing. Jána Čmilanského a náčelníka OVVS plk. Ing. Jaroslava Tkáča.

          Klub má vytvorené dobré podmienky pre svoju činnosť na Posádkovom klube, kde má vyčlenenú miestnosť, ktorá slúži na zasadnutia Rady klubu – klubovňa. Ostatné priestory Posádkového klubu využívame na organizovanie MDŽ, prijatie jubilantov klubu a spoločenské posedenia.

          Rada klubu organizuje pre členov klubu rôzne aktivity. Medzi najdôležitejšie patria naše členské a výročné členské schôdze, MDŽ, prijatie jubilantov, relaxačné zájazdy na Oravice a Úhornú, účasť na charitatívnej akcii pre onkologicky choré deti  Kotlík open.

          Rada klubu a naši členovia klubu sa pravidelne zúčastňujú Pietnych aktov kladenia vencov pri príležitosti oslobodenia Prešova, Dňa víťazstva, SNP v meste Prešov, ale aj spomienkových akcií na Dukle a Tokajíku, či Dňa vojnových veteránov. Na niektorých sa zúčastňuje aj delegácia z 128. divizie z Mukačeva.

          Na veľmi dobrej úrovni  sa rozvíja spolupráca s družobným klubom z Mukačeva. Každý rok sa naši členovia zúčastňujú v Mukačeve na festivale Červené víno a na Dni veteránov internacionalistiov po návrate s Afganistanu, v Užhorode na oslavách Dňa víťazstva a v Čiernom potoku na Dni partizánskej slávy.

RK, foto: archív klubu

Pridaj komentár