PRI PRÍLEŽITOSTI 25. VÝROČIA VZNIKU ZV SR PREDSTAVUJEME KLUB ZVOLEN – HRON

Vznik klubu:                 2016

Počet členov klubu:       20

Súčasný predseda klubu:  slob. Jozef ŠIPULA

           Zámery rozširovania základne Zväzu o nových členov z radov profesionálnych vojakov v aktívnej službe tvorí dlhodobo jednu z jeho hlavných priorít už dlhú dobu. Je možné konštatovať, že je akýmsi pokusom vytvoriť priamu úmeru k odchodu členov Zväzu vojakov SR do výsluhy alebo zálohy v uplynulých dvoch desaťročiach spojených s reorganizáciou slovenských ozbrojených síl.

          Región Posádky Zvolen, ktorý siaha od Banskej Bystrice až po Veľký Krtíš a Žarnovicu je želaným poľom pôsobnosti pre oslovovanie potenciálnych členov v budúcnosti pre klub, ktorý vložil do skratky svojho názvu základné princípy svojich zámerov a motto: “Spájame sa v Hodnotách, Rodinách, Osobnostiach našich Národných a vojenských tradícií.” V regióne s bohatými vojenskými tradíciami v historickom trojuholníku Slovenského národného povstania Brezno – Zvolen – Banská Bystrica. Nachádzajú sa v ňom okrem množstva ďalších pamätných miest aj Ústredné vojenské cintoríny Červenej armády a Rumunskej kráľovskej armády ako aj pomerne málo známy Symbolický cintorín vo Zvolene. Len „cez kopec” od Kasární SNP, skadiaľ je väčšina  zakladajúcich členov Zväzu vojakov SR – klub Zvolen-HRON. Po uskutočnených dohovoroch s predstaviteľmi miestnej samosprávy bude budúcnosť klubu napojená na aktivity späté s údržbou, projektmi, starostlivosťou, ale najmä zapájaním mladšej generácie vojakov a občanov do vzdania úcty hrdinom 2. svetovej vojny.

          Klub bol založený 9. decembra 2016 v historickej zasadacej miestnosti Múzea SNP v Banskej Bystrici. Nezávisle od toho zorganizovali s aktívnou podporou primátorky Mesta Zvolen a prednostu Okresného úradu Zvolen už predtým zakladajúci členovi akciu „Vojaci vojakom”, ktorá nachádza v deň Pamiatky zosnulých čoraz väčšiu podporu.

          Hovorí sa „Najťažšie je začať“. Zostáva veriť, že podpora nadriadených, ďalších občianskych združení ako SZPB, Únie vojnových veteránov SR, klubov vojenských dôchodcov Zväzu vojakov SR – klub Zvolen-HRON sa bude rozširovať a tým aj počet členov, ktorý v roku 2017 narástol z čísla 7 na 20.

          Budúcnosť je vo vzájomnej podpore, hľadaní styčných bodov spolupráce a spájaní sa v spoločných cieľoch.

RK, foto: archív klubu

Pridaj komentár