Stretnutie jubilantov KVV Trenčín

Stalo sa tradíciou, že Rada Klubu vojenských veteránov Trenčín má mimo iných úloh vo svojom Pláne činnosti na rok aj úlohu:

Pozvať jubilujúcich členov klubu na spoločenské posedenie.

Jubilantov narodených v prvom polroku kalendárneho roku v počte 44 členov sme pozvali na deň 28.marca 2018. Spoločenské posedenie uskutočnené v priestoroch Posádkového klubu Trenčín sa nieslo v priateľskom duchu.

Mimo pozvaných jubilantov, členov rady klubu na stretnutí boli prítomní aj  pozvaní hostia. Najstarším členom klubu je 103 ročný pán Ján Pafčuga narodený 17. februára 1915, ktorému v prítomnosti primátora Mesta Trenčín pána Richarda Rybníčka sme boli k narodeninám blahoželať už 19. februára 2018.

Po privítaní a príhovore člena Rady klubu pána Jaroslava Balockého, krátky prípitok predniesol predseda klubu Ján Skyba, ktorý mimo iného zvýraznil, že v našom veku máme mať radosť a tešiť sa z každého prežitého dňa. Jubilantkám organizátori stretnutia odovzdali symbolickú kvetinku –  červený karafiát.

 Spoločenské posedenia za prítomnosti najstarších členov klubu Pavla Talána, Ernesta Tichého i jubilujúcich dám Halanovej Idy, Gulikovej Margity, Najmanovej Radoslavy i Lehotskej Libuši pokračovalo do skorých večerných hodín v družných rozhovoroch a spomienok na dobu minulú.  Je na škodu, že mimo pár ospravedlnených sa stretnutia nezúčastnili tiež ostatní pozvaní jubilanti.

Občerstvenie a priebeh stretnutia zabezpečili Igor Hyben,  pán Ján Bydžovský s Jankou Turekovou a Annou Ledvinovou.

Rada Klubu vojenských veteránov aj touto cestou blahoželá všetkým jubilantom – členom klubu, ktorí svoje jubilea majú v prvom polroku kalendárneho roka.

Ďakujeme všetkým prítomným za účasť na stretnutí a tiež ďakujeme členom rady, ktorí spoločenské stretnutie pripravovali, zabezpečovali a uskutočnili. Poďakovanie patrí aj vedúcemu Posádkového klubu Trenčín pánovi Stanislavovi Martinákovi a jeho zamestnancom za poskytnutie priestorov i všeobecnú ústretovosť.

Už teraz sa tešíme na stretnutie s členmi klubu, jubilantmi oslavujúcimi v druhom polroku.

PIk. v.v. Ing. Ján Skyba,  predseda KVV Trenčín

Pridaj komentár