PRI PRÍLEŽITOSTI 25. VÝROČIA VZNIKU ZV SR PREDSTAVUJEME KLUB PRIEVIDZA

Vznik klubu:                 1999

Počet členov klubu:      37

Súčasný predseda klubu:  pplk. v.v. Mgr. Miroslav MICHALOVIČ

          Klub Prievidza vznikol v roku 1999 na základe RMO SR č.77/1999. Medzi zakladajúcich členov patrili – pplk. v.v. Vladimír MIŠENKA, pplk. v.v. Anton HANKO, mjr.v.v. Jozef KOLLÁR, brig. gen. v.v. Ľudovít ŠESTÁK, mjr. v.v. Ivan ZÁBA a pplk.v.v. Ján DOVINA. Prvým predsedom klubu bol pplk. v.v. Vladimír MIŠENKA.

           Klub bol založený pri OVS Prievidza, kde plk. Ing. Štefan  GORDÍK, ako náčelník OVS Prievidza vytvoril priaznivé podmienky pre založenie klubu. Klub Prievidza existuje už 19 rokov a v roku 2019 si pripomenieme 20. výročie založenia Klubu Prievidza.

          Sme hrdí na zakladateľov nášho klubu i keď mnohí z nich sa už nedočkali 20. výročia jeho založenia. Klub sa vo svojej činnosti zameriava hlavne na spríjemnenie voľných chvíľ nielen samotným členom klubu, ale aj ich rodinným príslušníkom. Okrem toho, že príslušníci klubu sa zúčastňujú kultúrnych a spoločenských akcií organizovaných mestom Prievidza s dôrazom na pamätné výročia. Pravidelne Klub organizuje stretnutia jubilantov s ich rodinnými príslušníkmi.

          Už po šiesty krát klub zorganizoval Memoriál pplk. v.v. Jožka KOMÁRA – výstup na Kľak. Pri príležitosti Oslobodenia mesta Prievidze a výročí SNP sa členovia klubu v spolupráci s mestskou organizáciou SZPB pravidelne zúčastňujú besied na školách okresu. Klub mal a má veľmi dobrú spoluprácu s veliteľmi útvarov v posádke Z. Kostoľany.       

          V závere každého roku sa členovia klubu spolu s rodinnými príslušníkmi stretnú na Vianočnom posedení, kde neformálne zhodnotíme naše celoročné aktivity a robíme plány na budúci rok. Dôstojnými pokračovateľmi v rozvíjaní činnosti a aktivít klubu sú – pplk.v.v. Mgr. Miroslav MICHALOVIČ, pplk.v.v. Ing. Karol LIZOŇ, pplk. v.v. Ing. Boris PETROVIČ, mjr. v.v. Ľudovít PӦS, rtm.v.v. Jaroslav KRČIK, práp. v.v. Roman ŠTRAJT a mjr. v.v. Emil TOMANEC.

RK, foto: archív klubu

Pridaj komentár