Navždy nás opustil npráp v. z. Mgr. Milan Zboran

S hlbokým žiaľom oznamujeme  všetkým priateľom a známym , že náš člen Zväzu vojakov Slovenskej republiky – klub Prešov

 npráp v.z.Mgr. Milan Zboran

nás dňa 7.3.2018 vo veku  60 rokov navždy opustil.

 

Posledná rozlúčka bude v stredu dňa 12 marca 2018

o 13,00 hodine v Dome smútku v Prešove.

Odpočívaj v pokoji!

 

 Rada klubu a kontrolná komisia klubu  Prešov

Zväzu vojakov SR

Pridaj komentár