MDŽ V KLUBE VOJENSKÝCH VETERÁNOV TRENČÍN

Už tradične, Rada Klubu vojenských veteránov Trenčín má vo svojich Plánoch činnosti zapracovanú úlohu pripomenúť si Medzinárodný deň žien. Klub vojenských veteránov Trenčín je svojim počtom 429 členov najväčšou organizáciou Zväzu vojakov Slovenskej republiky. Súčasne, je v rámci Okresnej organizácii Jednoty dôchodcov na Slovensku Trenčín, jej najväčšou organizáciou s počtom 360 členov.

Je iba pochopiteľné, že Mesto Trenčín v ktorom sídlili a aj v súčasnej dobe sú dislokované veliteľstva a útvary, mimo mužov – vojakov, zamestnávajú aj ženy – vojačky, ale aj občianskych zamestnancov. Títo spravidla sa v meste usadia a pokračujú v bývaní aj po skončení vojenskej služby, alebo po ukončení zamestnaneckého pomeru.

A práve oni, vojaci i vojačky, ako aj civilní zamestnanci sa stávajú spravidla členmi nášho klubu a tak omladzujú a súčasne rozširujú členskú základňu.

            Rada klubu na deň 7. marca pozvala na stretnutie pri príležitosti Medzinárodného dňa žien svojich  106 členiek, ktoré počtom tvoria štvrtinu členskej základne. Pri príchode žien do slávnostne vyzdobených priestorov ich za znenia príjemnej hudobnej melódie vítal predseda klubu Ing. Ján Skyba, ktorý im odovzdával červený karafiát a zablahoželal k sviatku. Najstaršími členkami klubu ktoré sa stretnutia zúčastnili boli 91 ročné dámy, pani Smutná Alžbeta a Vozáriková Katarína.

            Po privítaní žien, úvodnom príhovore podpredsedu klubu Ing. Igora Hybena a po príjemných melódiách v kultúrnom programe žiakov Základnej umeleckej školy pod vedením bývalého  kapelníka vojenskej dychovej hudby majora vo výslužbe Ľudvika Soukupa, sa ujal slova predseda klubu.

            V slávnostnom príhovore spomenul míľniky vzniku tohto pre ženy, ale aj pre spoločnosť významného sviatku, vyzdvihol úlohu žien vo vojenskom i civilnom sektore, poďakoval za aktivity v prospech klubu. So želaním ešte veľa rokov života, zdravia, šťastia a spokojnosti vyzval prítomných k slávnostnému prípitku a k užitiu si občerstvenia, ktoré členovia rady pre ženy pripravili.

Spoločenské stretnutie sa nieslo v priateľskom ovzduší. Veď nie každý deň sa ženy  stretávajú a majú možnosť si čo to porozprávať o svojom dôchodcovskom živote, o svojich radostiach, bolestiach, starostiach i životných skúsenostiach.

Posedenie za výdatnej pomoci vedenia Posádkového klubu Trenčín, jeho zamestnancov i členov rady klubu ktorí stretnutie zorganizovali sa v skorých večerných hodinách ukončili.

            Rada klubu aj touto cestou za účasť na stretnutí ďakuje všetkým zúčastneným ženám a všetkým, ktorí zabezpečovali prípravu aj uskutočnenie milého a potrebného stretnutia.

Už dnes sa tešíme na ďalšie stretnutie.

Rada KVV Trenčín, foto: archív klubu

Pridaj komentár