PRI PRÍLEŽITOSTI 25. VÝROČIA VZNIKU ZV SR PREDSTAVUJEME KLUB PEZINOK

Vznik klubu:                 2002

Počet členov klubu:       85

Súčasný predseda klubu:  plk.v.v. Julián PITOŇÁK

Okresné mesto Pezinok je staré vinohradnícke mesto chránené oblými svahmi Malých Karpát a nachádzajúce sa len 18 km severovýchodne od hlavného mesta Bratislavy. Životný štýl veľkej časti obyvateľstva určuje najmä vinohradníctvo a vinárstvo.

Zväz vojakov SR – Klub Pezinok zahájil svoju činnosť v roku 2002. Postupom rokov začala činnosť klubu stagnovať. Začiatkom roka 2016 klub  obnovil svoju činnosť a členská základňa sa postupne rozrástla z 12 na dnešných 85 členov. I napriek krátkosti doby od obnovenia činnosti klubu je možné konštatovať, že rozhodnutie bolo správne. Plnohodnotným obnovením Klubu Pezinok sa aspoň čiastočne vraciame k bohatej vojenskej tradícii v meste a nadväzujeme na bohatú činnosť protilietadlového raketového vojska, ktorého bývalí príslušníci tvoria jadro členskej základne.

Klub Pezinok sa v súčasnosti aktívne podieľa svojou účasťou  na organizovaní a pripomínaní si významných historických udalostí našich a svetových dejín, čím si získal rešpekt a uznanie predstaviteľov mesta Pezinok s ktorými nadviazal nadštandardné vzájomne prospešné  vzťahy.

Vyššie uvedená veľmi stručná charakteristika je len jednou časťou činnosti klubu. Veľmi dôležitou a pravdepodobne aj rozhodujúcou je skutočnosť, že bývalí profesionálni vojaci, ktorí obetovali vojenskému povolaniu najlepšie roky svojho života, a to na úkor svojich rodín a svojho voľného času sa po rokoch začali stretávať v priateľskom kolektíve bývalých kolegov a priateľov a aspoň na chvíľu upriamiť svoje myšlienky na udalosti mimo dnešného uponáhľaného života. Nemenej dôležitou je účasť na kultúrnych podujatiach organizovaných Radou klubu, ktoré sú spojené s mestom (ochutnávka vína) vojenskou históriou (návšteva vojenského múzea Piešťany)  alebo súčasnou činnosťou OSSR (návšteva spojená s ukážkou činnosti a techniky plrb Nitra).

Svojou doterajšou činnosťou si Rada klubu Pezinok vytvorila priaznivé podmienky na to, aby činnosť klubu i naďalej pokračovala v nastolenom duchu a aby sa členovia klubu radi stretávali pri organizovaných akciách.

-RK-

Pridaj komentár