PRÍPRAVA XXIII. ROČNÍKA MEDZINÁRODNÉHO VOJENSKÉHO VÝSTUPU NA KRIVÁŇ

20. februára 2018 sa na pôde spoločnosti HOREZZA ,a.s. v Bratislave uskutočnilo pracovné stretnutie prezidenta ZV SR pplk. v.v. Ing. Eugena Biteru a tajomníka zväzu pplk. v.v. PhDr. Mariána Mjartana s novou generálnou riaditeľkou spoločnosti HOREZZA, a.s. Ing. Miroslavou Slížovou, MBA a riaditeľom hotela Granit Tatranské Zruby – klimatické kúpele JUDr. Tomášom Kozáčikom.  

Hlavným bodom rokovania bola organizácia a  zabezpečenie XXIII. ročníka Medzinárodného vojenského výstupu na Kriváň v dňoch 31. 8. až 1. 9. 2018. Tajomník zväzu Marián Mjartan zoznámil zúčastnených s organizačným plánom výstupu a predniesol požiadavky na jeho logistické zabezpečenie zo strany hotela Granit  Tatranské Zruby – klimatické kúpele. Spokojnosť prezidenta zväzu i svoju, vyjadril po stretnutí Marián Mjartan  slovami:

„Som nesmierne rád, že u čelných predstaviteľov spoločnosti  HOREZZA, a.s., sme našli pochopenie a akceptovali všetky naše požiadavky. Je už iba na našom organizačnom štábe,  ako tohtoročný výstup organizačne zvládne. Pevne verím, že to bude na vysokej úrovni, ako počas doterajších ročníkov. Milo nás prekvapila aj pani generálna riaditeľka Ing. Slížová, ktorá od prezidenta zväzu prijala pozvanie a už teraz sa teší, že si spolu s riaditeľom JUDr. Kozáčikom  na Kriváni zaspievajú tak, ako vlani minister obrany SR Peter Gajdoš so ZNGŠ OS SR generálporučíkom Pavlom Mackom. Ale dovtedy nás čaká ešte tvrdá práca.“

Štefan Javorík, foto: -eb-

Pridaj komentár