Členská schôdza v Michalovciach

Členská schôdza michalovského klubu Zväzu vojakov Slovenskej republiky

Koncom januára sa uskutočnila členská schôdza michalovského klubu Zväzu vojakov Slovenskej republiky.

 Michalovský klub vo svojich radoch združuje najmä bývalých príslušníkov armády, ich rodinných príslušníkov z okresov Michalovce, Sobrance a Trebišov .Rokovania sa zúčastnili: náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky generál Milan Maxim, predseda Zväzovej rady Zväzu vojakov pplk. v.v.  Mojmír Hloch, zástupca primátora  MUDr. Benjamín Bančej, velitelia obidvoch vojenských útvarov:  pplk, Vincent  Cséry a pplk. Roman Bobaľ a predseda okresnej organizácie Jednoty dôchodcov p. Vasiľ Čuvan

Správu o činnosti predniesol predseda  Rady klubu p. Dobrovolský , ktorý zhodnotil prácu Klubu v od výročnej členskej schôdzi, poukázal na akcie, ktoré Rada klubu pre svojich členov pripravila.  Veľký záujem členov bol  o turisticko – poznávacie zájazdy do Maďarska, v spolupráci so SZPB boli zorganizované zájazdy na pamätné miesta SNP,  či účasť na oslavách pri príležitosti ukončenia 2. svetovej vojny, SNP  a oslobodenia mesta. Klub každoročne organizuje pri príležitosti výročia ukončenia 2. svetovej vojny výstup na Vihorlat, je iniciátorom akcie Červené maky na počesť ukončenia 1. svetovej vojny, ktorá sa koná vždy 11. 11. o 11. hod .na mestskom cintoríne. Zorganizovali sa posedenia pre členov a rodinných príslušníkov pri príležitosti životných jubileí, MDŽ, návšteva divadelného predstavenia, posedenia pri vatre na Z. Šírave, či vo vojenských priestoroch Poruba p. Vihorlatom a Valaškovce. Zo športových aktivít spomenul najmä jarné a jesenné turnaje v bowlingu . Ocenil dobrú spoluprácu so samosprávou, velením mechanizovanej brigády v Prešove a vojenských útvarov, ktoré sú v Michalovciach. Taktiež vyzdvihol spoluprácu s OV SZPB . Darí sa aj spolupráca s maďarskými kolegami v Nyíregyháze. Založením základnej organizácie Jednoty dôchodcov sa rozšírila možnosť väčšej spolupráce s okresnou organizáciou JDS. Pamätnými listami boli ocenení členovia, ktorí sa dožili okrúhleho výročia,, aktívnym členom boli odovzdané plakety a NGŠ odovzdal predsedovi  medailu NGŠ pri príležitosti 25. Výročia vzniku Ozbrojených síl Slovenskej republiky .Na záver členovia klubu schválili plán činnosti na rok 2018.

Mgr. Juraj Vetrecin

Pridaj komentár