NAŠI VZÁCNI JUBILANTI

Začiatkom tohto roka sa manželia mjr. v. v. Ing. Ondrej Kuňak a nprap. v.v. Vierka Kuňaková dožili krásneho životného jubilea 80 rokov. Pri tejto príležitosti prezident Zväzu vojakov SR pplk. v. v. Ing. Eugen Bitera osobne odovzdal mjr. v.v. Ing. Kuňakovi vyznamenanie „Hviezdu Zväzu vojakov Slovenskej Republiky“ za jeho dlhoročnú prácu v prospech Klubu ZV SR Pezinok a jeho zachovanie. V spolupráci s novou Radou klubu sa osobne pričinil o jeho rozšírenie z 12 členov na súčasných 85. V súčasnosti zastáva funkciu kontrolóra klubu. 

Vážení a milí JUBILANTI,  želáme Vám pevné zdravie, veľa lásky, chuti do ďalších rokov života a  pozitívne myslenie.  Buďte ešte dlhé roky medzi nami šťastní. V pokoji užívajte život v kruhu svojich najbližších. Nech je Vaša jeseň života pokojná a slnečná. Nech sú dni Vášho zrelého veku prepletené vďačnosťou Vašich detí, vnúčat a  nás všetkých. Rovnako blahoželáme aj k tomu, že ste dovŕšili 55. rokov spoločného manželského života.

plk.v.v. Ing. Milan Viglaský

 

Pridaj komentár