UCTENIE OBETÍ 1. SVETOVEJ VOJNY

Ani nepriaznivé počasie v piatok 27. októbra 2017 neodradilo asi 100 občanov Nového Mesta nad Váhom aby si uctili pamiatku obetí 1. svetovej vojny a pripomenuli si aj 99. výročie vzniku 1. Československej republiky. Pietny akt  sa uskutočnil v Hurbanových sadoch pri pomníku 93 padlých vojakov v 1. svetovej vojne.  Primátor  mesta a podpredseda TSK Ing. Jozef Trstenský vo svojom slávnostnom príhovore okrem prejavenej úcty a vďaky padlým pripomenul aj 99. výročie  vzniku 1. Československej republiky a podiel gen. M. R. Štefánika na jej vzniku. Za ZV SR sa pietneho aktu v uniformách zúčastnili členovia  nášho klubu: pplk. v.v. Dr. Kamil Krištofík , plk. v.v. PaedDr. Štefan Bumbál,  plk. v.v. Ing. Jozef  Dvorštiak, pplk. v.v. Ing. Vladimír Trgala a npráp. v.v. Pavel Jeřala. Medzi najstarších účastníkov pietneho aktu patril aj člen nášho klubu 90 ročný plk. v.v Jiří Huk.

Pripomíname, že v prvej svetovej vojne zahynulo najmenej 9 600 000 vojakov a asi 7 000 000 civilistov. Zranených bolo vyše 20 000 000 ľudí. Zo Slovenska bolo do rakúsko-uhorskej armády mobilizovaných asi 450 000 Slovákov. Z nich asi 69 700 zahynulo a 61 660 bolo zmrzačených. Viac ako polovica z nich zahynula na východnom fronte, kde bojovali predovšetkým na začiatku vojny. V neskoršom období boli jednotky s väčším zastúpením Slovákov nasadené hlavne na talianskom fronte. Odpor voči vojne sa začal vo väčšej miere prejavovať až neskôr. Známa je vzbura slovenských vojakov trenčianskeho 71. pluku v Kragujevaci. Po jej potlačení bolo 9. júna 1918 popravených zastrelením 44 slovenských vojakov.

Štefan Javorík, foto: -šj-

Pridaj komentár