STANOVISKO: Ministerstvo obrany sa ohradzuje voči poškodzovaniu svojho dobrého mena

Ministerstvo obrany SR sa ohradzuje voči cieleným útokom údajne nezávislého analytika Jaroslava Naďa. Tie tento týždeň už prekročili hodnotenie odbornej práce a prerástli do osobných útokov a urážok voči nielen najvyšším predstaviteľom ministerstva a Ozbrojených síl SR, ale aj radovým štátnym zamestnancom.

Svojím konaním poškodzuje dobré meno ministerstva obrany a ozbrojených síl, ktoré sú z pohľadu verejnosti dlhodobo vnímané ako jedna z najdôveryhodnejších inštitúcií štátu. Jaroslav Naď však svojimi vyjadreniami dehonestuje prácu zamestnancov a profesionálnych vojakov, ktorí sa napríklad podieľali na príprave strategických dokumentov. Bez akejkoľvek zodpovednosti cielene uráža a dehonestuje prácu ľudí.  

Napríklad nevieme, z akých zdrojov, pochádza jeho tvrdenie, že predstavitelia rezortu obrany majú na rokovania pripravené nekvalitné podklady. Nie je to pravda. Jaroslav Naď to však očividne opäť tvrdí iba s úmyslom, aby spochybňoval rezort obrany aj pred zahraničnými partnermi. Veď napokon tak, ako to ešte ako politický riaditeľ poradil aj svojmu ministrovi Galkovi, v prípade návrhu stiahnutia vojakov z Cypru, bez akéhokoľvek politického konsenzu.

Jaroslav Naď sa rád prezentuje ako odborník, ktorý pochádza z rezortu obrany. Určite si preto pamätá, že na viaceré informácie sa v rámci neho vzťahuje povinnosť mlčanlivosti a podliehajú ochrane utajovaných skutočností. A páve povinnosť mlčanlivosti platí aj po ukončení služobného pomeru, čo Jaroslav Naď dlhodobo nerešpektuje a tieto informácie zneužíva. A to hraničí až s porušovaním zákona. Zároveň pripomíname, že tak, ako aj v každom inom rezorte, aj v tom našom, platí zákon o ochrane osobných údajov. Vedenie ministerstva obrany a velenie ozbrojených síl si ctí zákony, a preto nepodľahne nervozite Jaroslava Naďa, ktorý by sa rád zapojil ako civilná osoba do rozhodovacích procesov na ministerstve obrany.

„Rešpektujeme slobodu prejavu aj právo na iný odborný názor, ako je ten náš.  Avšak vyjadrenia niekoho, kto nenesie za tento rezort žiadnu zodpovednosť, sú vyskladané z klebiet a prerastajú do osobných urážok bežných zamestnancov, dehonestujú prácu každého jedného zamestnanca a profesionálneho vojaka,“ povedal minister obrany SR Peter Gajdoš.

„Vyjadrenia Jaroslava Naďa o absencii zanietenia bojovať za ozbrojené sily ma urážajú a považujem ich za účelové, s cieľom poškodiť naše dobré meno,“ vyjadril sa náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR generál Milan Maxim.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti, v prípade, že to bude nevyhnutné, Ministerstvo obrany SR zvažuje do budúcnosti ochranu svojej dobrého mena aj právnou cestou.

Danka Capáková, hovorkyňa Ministerstva obrany SR

 

Pridaj komentár