Zomrel podplukovník v.v. Ing. Ľubomír Vajčovec

Vážení priatelia – strelci, s hlbokým zármutkom Vám oznamujem, že vo veku 71 rokov zomrel člen našej ZO SZPB  a tajomník Obl V SZPB Prešov a stály člen nášho streleckého družstva

                 pán pplk. v.v. Ing. Ľubomír Vajčovec

Posledná rozlúčka so zosnulým bude  4. októbra 2017 (streda) o 10.00 hod. v Dome smútku  v Prešove.

Česť jeho pamiatke!

Ing. Milan Maras

Pridaj komentár