Nitra – mesto vojenského školstva

Nitra je najstarším mestom na Slovensku. V príjemnú sobotu, dňa  2.9.2017 si Nitra pripomenula výročie získania výsad slobodného kráľovského mesta. Stalo sa tak z rozhodnutia kráľa Bela IV. dňa 2. septembra 1248 a na tento akt čakali Nitrania niekoľko rokov. Nitra je najstarším mestom na Slovensku.

Na tento septembrový deň, zorganizoval, pripravil a zrealizoval podplukovník vo výslužbe inžinier Miloslav PRSKAVEC stretnutie absolventov nitrianskej vojenskej školy všetkých foriem štúdia počas jej histórie a to pri príležitosti 50. výročia zahájenia formy štúdia Vojenskej strednej odbornej školy tankového a automobilového vojska pre potreby Československej ľudovej armády.

Táto škola pripravila stovky, možno tisíce špičkových technikov, špecialistov tankového a automobilového vojska. Mnohí z absolventov sa ale uplatnili aj v iných, veliteľských, riadiacich funkciách v armáde. Po ukončení aktívnej služby sa uplatnili, ale aj v súčasnej dobe sa uplatňujú v civilnom živote. Boli a sú to skutoční odborníci.

Pre stretnutie bolo použité motto:

POLITIKA NÁS NEROZDELÍ, PRIATEĽSTVO ZO ŠKOLY JE VEČNÉ !

Stretnutie sa nieslo v priateľskej atmosfére, bolo vidieť, že zúčastnení mali úsmev na tvári, postretali sa po rokoch čo sa nevideli, rozprávali sa starí, mladí, velitelia, učitelia. Na ich tvárach bolo vidieť radosť z tohto stretnutia. Zahájenie sa začalo pred budovou nového divadla Andreja Bagara, uvítanie, zahájenie a zoznámenie s programom akcie vykonal pán podplukovník vo výslužbe inžinier Miloslav Prskavec, cvakali fotoaparáty, bolo vidieť vítanie i objímanie sa účastníkov. Odhadom sa dá povedať, že sa zišlo 250 až 300 účastníkov, mnohých sprevádzali manželky, deti ale aj vnúčatá. Zišli sa ľudia z celého bývalého Československa, zo všetkých jeho kútov.

Druhá časť stretnutia sa konala v objekte kasární, záujemcovia si prešli cesty a chodníky po ktorých sa počas štúdia pohybovali, pochodovali, spievali pri presunoch jednotiek, pospomínali na budovy, kde čo bolo, na zákutia objektu, kde trávili voľný čas, študovali, športovali. Pospomínali na veliteľov, učiteľov, spolubojovníkov, žiaľ mnohí už nie sú medzi nami. Česť ich pamiatke!

Pri bývalom učebnom bloku, pri pamätníku na podstavci kde stojí historický tank T-34 opäť cvakali fotoaparáty, fotili sa účastníci, skupiny, jednotlivci. Účastníci stretnutia sa presunuli k vstupnej bráne kde pri bývalej tabuli cti školy, dnešnom pamätníčku padlých v misiách, bola vykonaná pieta, spomienka na už zosnulých veliteľov, pedagógov, inštruktorov a menovite nedávno zosnulého absolventa školy, človeka ktorý sa podieľal na príprave tejto akcii, žiaľ sa jej nedožil, podplukovníka vo výslužbe inžiniera Ladislava SMRTNÍKA a taktiež bývalého náčelníka tankovej a automobilovej správy MNO ČSĽA generálmajora inžiniera Michala GONDEKA, ktorí bol pozvaní, no už sa zúčastniť nemohol. Z tribúny k absolventom a účastníkom spomienkovej akcie zoradených na nástupišti po vystúpení pána Prskavca prehovoril generálmajor vo výslužbe inžinier Ľudovít GÁL, absolvent učilišťa a predposledný jeho náčelník. Po ňom sa slova ujal plukovník vo výslužbe inžinier František HVALČÁK, náš učiteľ motorovej prípravy, posledný náčelník školy, ten, ktorý možno zo slzami v očiach zatváral bránu školy a zhasínal svetlo po veľmi hlúpom, neodbornom, politickom rozhodnutí o jej zrušení. Ich slová patrili i histórii školy až do jej likvidácie.

Tretia časť spomienkovej akcie sa odohrávala v prenajatej sále domu matice slovenskej v nitrianskej miestnej časti Čermáň. Ú vodné slovo patrilo organizátorovi pánovi Prskavcovi, pohovoril o škole, pozornosť upriamil na výstavku fotiek, zošitov absolventov školy. Pani Prskavcová uvarila a za pomoci manželiek absolventov podala chutnú kávu. Za rečníckym pultom s a s príhovormi predstavili páni Matiaska, Kobulej pohovoril o ceste svojho otca tankom Lidice z Ruska až do Prahy, Dvořák, Sapáček, Neumann, Hvalčák. Svojou účasťou na spomienkovej akcii prispeli členovia veliteľsko – pedagogického zboru páni Gál, Hvalčák, Matiaska, Tureček, Pospíšil, Víglašský, Ondra, Neumann, Slivenský. Záverom oficiálnej časti boli odovzdané pamätné medaile VSOŠ Nitra 1967 – 2017, taktiež ďakovné listy veliteľom, pedagógom, inštruktorom. Pánom plukovníkom vo výslužbe inžinierom Júliusom Turečkom bolo pokrstené DVD z tejto spomienky. Oficiálna časť bola ukončená, tí, čo boli v Nitre na dlhšiu dobu pokračovali účasťou na Klokočinskom jarmoku, v okolitých reštauračných zariadeniach, velnesoch, mnohí využili túto akciu k rekreácii v okolí starobylej Nitry. Za ročník VSOŠ 1971 – 75 sa stretnutia zúčastnili Ján Sapáček, František Hál, Pavol Petrovič, Karol Herchl, Miroslav Néma, Július Bott, Viliam Bodnár, Viliam Blažo, Marian Siekel. Vďaka za toto spoločné stretnutie patrí najmä podplukovníkovi v vo výslužbe Miloslavovi Prskavcovi, on túto akciu vymyslel, pripravil a zrealizoval. Za pomoc patrí vďaka aj podplukovníkovi vo  výslužbe Judr. Ladislavovi Slívovi a zo slovenskej strany podplukovníkovi vo výslužbe Jánovi Sapáčkovi.

Vďaka aj Vám všetkým za účasť na tomto určite vydarenom stretnutí.

Zaznamenal  podplukovník vo výslužbe Ján Sapáček

Pridaj komentár