16. ročník streleckej súťaže o Putovný pohár klubu Levice

Na základe plánu činnosti na rok 2017, Vás Rada klubu Levice srdečne pozýva na 16.  ročník streleckej súťaže o Putovný pohár klubu Levice v streľbe z armádnych ručných zbraní.

Cieľom streleckej súťaže je pripomenúť si 73. výročie SNP,  vykonať súťaž v streľbe, prehĺbiť priateľské vzťahy v rámci klubu, ako i priateľské vzťahy s inými klubmi SR a civilnými zložkami.

Dátum strelieb :             18. 8. 2017

Doba strelieb .               9.15-14.00 hod.

Miesto :                         TPS Devičany, Drženice

 

Program:

1.    Presun na TPS – individuálne                                              do 8,00 hod.

2.    Registrácia strieľajúcich                                                      do 8,45 hod.

3.    Organizácia a poučenie                                                    8,45-9,15 hod.

4.    Strelecká súťaž                                                               9,15-14,00 hod.

5.    Občerstvenie  (pečená klobása) – Devičany                 10,00-11,00hod.

6.    Vyhodnotenie súťaže, odovzdanie cien – Drženice      15,00-15,30hod.

7.    Občerstvenie a posedenie pri hudbe (guláš) – Drženice    od 15,30 hod.

8.    Predpokladané ukončenie                                                  do 19,00 hod.

9.    Prijatie pozvaných hostí (učebňa TPS)                        11,00-12,00 hod.

 Disciplíny strelieb

·       dvojboj družstiev o putovný pohár Prezidenta ZV SR

·       dvojboj družstiev o putovný pohár klubu Levice

·       dvojboj jednotlivcov                                                             (muži, ženy)

·       najlepší strelec zo samopalu                                                 (muži, ženy)

·       najlepší strelec z pištole                                                        (muži, ženy)

·       dvojboj jednotlivcov o Majstra klubu Levice

 Podmienky strelieb :

Zbraň

Samopal

Pištoľ

Terč

č.4

č.4

Vzdialenosť k terčom

100 m

25 m

Čas na streľbu

neobmedzený

neobmedzený

Počet nábojov

3+6

3+6

Poloha pri streľbe

v ľahu

v stoje

Počet členov v družstve    

3

Podmienky

získať čo najviac bodov      

Výsledky družstva- je súčet bodov členov družstva

V prípade rovnosti bodov rozhodne vyšší počet zásahov

Súťažiaci má právo  kontroly  len po nástrele!

Všetci členovia zväzu vojakov SR sa preukážu platným preukazom člena

V prípade, že klub postaví viac družstiev, bude ocenené len najlepšie družstvo

Ceny pre víťazov               1.-3. miesto:

·       najlepšie 3 družstvá  diplom + pohár

·       jednotlivci                 diplom + medaila

·       zvláštnu cenu             obdrží najstarší strieľajúci

Vstupné do priestorov TPS

·       členovia klubu Levice            5 €

·       ostatní                                     7 €

V cene je zahrnuté: káva, pečená klobása, guláš, nealko. Ostatné občerstvenie je za úhradu.

Pre plynulý a bezpečný priebeh strelieb Rada klubu vydáva tieto organizačné pokyny:

·       individuálna preprava

·       funkcionári strelieb – príslušníci VÚ 2207

·       výdaj stravy bude len v určenú dobu

·       max. počet strieľajúcich  120

·       ústroj – ľubovoľná, s ohľadom  na počasie

Záväzné prihlášky na streleckú súťaž nahlásiť do 9. 8.2017 do 12.00 hod.

plk.  v.v.  Vladimír Hebert  družstvá mimo Levíc  – 0949518059

pplk.v.v.  Miroslav Fides     mob:      0908 698 028

pplk.v.v  Miloš Petr            mob:      0905 808 817

alebo ktorýkoľvek člen výboru

Personálné zabezpečenie:

 Riaditeľ                                           plk. v.v. Vladimír Hebert

Zástupca                                         mjr.  v.z. Ondrej Gutrai

Hlavný rozhodca                            plk. v.v. Ľubomír Miškolci

Spracovateľ výsledkov                   pplk. v.z. Miroslav Fides

Výber štartovného, vstupného        pplk. v.z. Ivan Moravský

Rozhodca                                        mjr. v.v. Jaroslav Mesároš

Logistika                                         prap. v.v. Ronald  Loskot,

Zdravotné zabezpečenie                 VÚ 2207

Fotograf                                          nrtm.v.v. Milan Nemec                                   

plk. v.v. Vladimír Hebert         

                                                                        

          

                   

Pridaj komentár