STRELECKÁ SÚŤAŽ TOPOĽČANY

Klub Topoľčany Zväzu vojakov SR pri príležitosti 72.výročia víťazstva nad fašizmom, skončenia 2. svetovej vojny v Európe a 15. výročia vzniku nášho klubu  zorganizoval 25. mája 2017 streleckú súťaž v streľbe zo samopalu na strelnici Lipovník. Súťaž sa konala pod patronátom primátora mesta Topoľčany Ing. Petra BALÁŽA. Súťaže sa zúčastnil primátor mesta Topoľčany a poslanec Nitrianskeho samosprávneho kraja Ing. Peter BALÁŽ, traja poslanci mesta Topoľčany, členovia SZPB Topoľčany,  kluby ZV SR Martin – Podháj, Nové Mesto nad Váhom, Levice, Nitra – Zobor,  Nitra – Krškany, Spoločnosť M. R. Štefánika klub Partizánske, 5 starostov Mikroregiónu pod Marhátom, družstvo profesionálnych vojakov práporu logistiky Topoľčany, 35 strieľajúcich a 12 nestrieľajúcich členov klubu Topoľčany. Spolu na súťaži bolo 89 ľudí.

Po príchode súťažiacich boli podané malé raňajky (párky), každý dostal  jednu ½  litrovú fľašku vody, kávu a horalku. Guľáš z našich potravín nám navarili profesionálni vojaci práporu logistiky Topoľčany v automobilovej poľnej kuchyni POKA, ktorý bol podaný priamo na strelnici. Vyhodnotenie súťaže a občerstvenie bolo v kultúrnom dome Nitrianska Blatnica, ktorý nám  sponzorsky poskytol starosta obce a náš člen pplk. v.v. Mgr. Michal TOMAN. Súťaž sponzorovali: mesto Topoľčany, Poľnohospodárske družstvo Nitrianska Blatnica, Pekárne Jacovce – Jaroslav Božik, Rada mládeže Nitrianskeho kraja, členovia nášho klubu Františka ŠPALDOŇOVÁ a npor. v.z. Ing. Adrián VÁRADY. Súťaž bola v pláne veliteľa PS OS SR a v pláne veliteľa 1.mechanizovanej brigády, ktorý súťaž organizačne, materiálne, personálne a zdravotnícky zabezpečil. Riadiaci strelieb bol veliteľ roty podpory velenia 1.mb kpt. Ing. Miloš GREŠO.

Výsledky súťaže:

 Najlepší strelec:  

·         Starostov obcí Mikroregiónu Pod Marhátom – Jaroslav BAZALA 88 bodov, starosta obce Vozokany,

·         Poslancov Mestského zastupiteľstva Topoľčany – Štefan GRACH, 75 bodov,

·         Profesionálnych vojakov – nrtm. Juraj HLADKÝ  III. ZZ Zemianske Kostoľany 88 bodov.

Súťaž jednotlivcov klubov zväzu:

1. miesto: 96 bodov = kpt. v.z. Ing. František PAŠTRNÁK, klub Topoľčany,

2. miesto: 94 bodov = mjr. v.v. Ing. Mgr. Štefan ŠKROVÁNEK, klub Nitra Krškany,

3. miesto: 94 bodov = rtn. v.z. Viera MIHALIKOVÁ klub Topoľčany.

 Družstvá  klubov ZV SR:

1. miesto = 270 bodov = ZV SR – klub Martin-Podháj: plk. v.v Ing. Miloš VEJNAR

                                                                                               kpt. v.v. Martin ANDREJUV

                                                                                               mjr. v.v. Ing. Jan MACHALA

  2. miesto = 265 bodov = ZV SR – klub Topoľčany: rtn. v.z. Viera MIHALIKOVÁ             

                                                                                                  kpt. v.z. Ing. František PAŠTRNÁK

                                                                                                  práp. v.z. Ing. Igor ADAMIK                                                                                

3. miesto = 247 bodov = ZV SR – klub Nové Mesto nad Váhom: pplk. v.v. Ing. Jozef DOROTČÍN

                                                                                                                          Juraj MIČKA        

                                                                                                                          npor. Mgr. Jozef DOROTČÍN

Súťaž členov klubu Topoľčany.

Jednotlivci:

1. miesto: 96 bodov = kpt. v.z. Ing. František PAŠTRNÁK, klub Topoľčany

2. miesto: 94 bodov = mjr. v.v. Ing. Mgr. Štefan ŠKROVÁNEK, klub Nitra Krškany

3. miesto: 94 bodov = rtn. v.z. Viera MIHALIKOVÁ klub Topoľčany

Družstvá klubu Topoľčany:

1. miesto = 270 bodov = čat. Radim KAMRLA,

                                            pplk. v.z. Ing. Jiří MELOUN

                                               pplk. v.v. JUDr. Jozef GLOBAN

2. miesto =  264 bodov = pplk. v.v. Ing. Emil JAHODA

                                            pplk. v.v. Ing. Oskar NÉMETH

                                            pplk. v.v. Ing. Ján GALATA

3. miesto = 242 bodov = nrtm. v.v. Vladimír REŽO,

                                            rtn.v.v. Marian JANČEK,

                                            pplk. v.v. Ing. Anton ŠKVARENINA

Pred streľbami vykonala vojenská polícia kontrolu požitia alkoholických nápojov. V jednom prípade hrubo porušil člen nášho klubu (vojak v zálohe) zákaz požívania alkoholických nápojov pred streľbami. Vojenskou políciou bolo zistené, že išlo o zvyškový alkohol. Člen klubu bol vykázaný zo strelnice a strelieb sa nezúčastnil. Rada klubu na svojom zasadaní  01. 06. 2017 mu podľa čl. 5.5.5. stanov zväzu zrušila členstvo vo zväze, pretože  svojim konaním nedbal o dobré meno zväzu na verejnosti podľa čl. 6.2.4. stanov zväzu.

V mene rady klubu Topoľčany aj všetkých účastníkov súťaže ďakujeme za pomoc pri organizovaní súťaže – veliteľovi 1.mechanizovanej brigády brig. gen. Ing. Vladimírovi KUBÁŇOVI, veliteľovi práporu logistiky Topoľčany pplk. Ing. Stanislavovi KRIŽANOVI PhD., veliteľovi roty podpory velenia 1.mb kpt. Ing. Milošovi GREŠOVI.

Text: predseda klubu Ján Poliačik

Foto: Ing. Martin Drgoňa, pracovník mestského úradu Topoľčany.

Pridaj komentár