Ocenenie a gratulácia jubilantom

5.6. 2017 sa stretla rada klubu ZV SR Sereď na svojom pravidelnom stretnutí. Tentokrát však naše stretnutie malo slávnostnejší nádych. Pozvali sme aj našich jubilantov Jána Račkoviča a Jozefa Kušníra, aby sme im zablahoželali k ich nedávnym životným jubileám,  ako aj dlhoročného kontrolóra klubu Milana Galgóciho. Predseda rady klubu pplk. v.v. Ing. Ondrej Urban odovzdal oslávencom pamätné listy ZV SR – klub Sereď a malé darčeky – Jánovi Račkovičovi k 70 narodeninám a Jozefovi Kušnírovi k 65 narodeninám. Milanovi Galgócimu zasa odovzdal čestné uznanie venované prezidentom ZV SR, ako ocenenie jeho nezištnej práce v prospech klubu. Ďalšiemu jubilantovi Josefovi Mudrochovi, ktorý sa takisto dožil 65 rokov, sme odovzdali pamätný list už v sobotu, počas našej streleckej súťaže. Ešte raz im všetkým blahoželáme.     

Pridaj komentár