Poďakovanie

Týmto si dovoľujem z pozície tajomníka klubu HRON  poďakovať za zorganizovanie 2. stretnutia s profesionálnymi vojakmi. Pevne verím. že ak sa 1. stretnutie zorganizovalo v gescii klubu Horná Nitra a 2. v Trenčíne, klub Hron v regióne stredného Slovenska dostane v dohľadnej dobe príležitosť zorganizovať 3. stretnutie vo Zvolene.

Závoveň vyslovujem presvedčenie, že takéto stretnutie bude “súčinné” s fungujúcimi klubmi – Zvolen, Brezno či Banská Bystrica, aby sme vedeli za účasti čo najväčšieho počtu členov z radov aktívnych profesionálnych vojakov, nadviazať na skúsenosti na šich skúsenejších kolegov – členov ZV SR.

Zdenko Baranec- kultúrnik, sociálnik

Pridaj komentár