Prezident ZVSR Tomáš Švec rokoval s predsedníčkou a generálnou riaditeľkou HOREZZA, a.s. Danielou Kurtulíkovou

Prezident ZVSR plk. v.v. Ing. Tomáš Švec sa spolu s 2. viceprezidentom plk. v.v. Ing. Jánom Paulechom, tajomníkom plk. v.v. Ing. Dušanom Kulikom a hovorcom pplk. v.v. Mgr. Ing. Štefanom Javoríkom stretol 4. apríla 2017 v Piešťanoch s predsedníčkou predstavenstva a generálnou riaditeľkou HOREZZA, a.s. Ing. Danielou Kurtulíkovou. Za HOREZZA, a.s. sa stretnutia zúčastnili aj obchodný riaditeľ JUDr. Tomáš Kozáčik a riaditeľka hotela Granit Piešťany – kúpelný ústav Ing. Helena Mišáková.

Pripomíname, že HOREZZA, a.s. podľa Výpisu z obchodného registra SR združuje Vojenské zdravotnícke zariadenia, a.s. poskytujúce sekundárnu odbornú vysokošpecializovanú zdravotnú starostlivosť pacientom s tbc, chorobami dýchacích orgánov, alergickými, imunologickými, onkologickými poruchami a poruchami spánku. Táto zdravotná starostlivosť sa poskytuje vojakom v činnej službe Armády slovenskej republiky, žiakom vojenských škôl Armády Slovenskej republiky, občianskym zamestnancom rezortu obrany a ďalším.

P_20170404_095904_1_p

V úvode stretnutia prezident ZVSR Tomáš Švec spolu s generálnou riaditeľkou Ing. Danielou Kurtulíkovou vyhodnotili Zmluvu o spolupráci medzi ZVSR a HOREZZA, a.s. podpísanú v roku 2014 a dohodli sa, že obe strany pripravia podklady pre novú zmluvu, ktorá bude výhodná pre obe strany a následne ju podpíšu. Predbežne sa dohodli, že okrem iného bude obsahovať aj 25% celoročnú zľavu, raňajky a jednu procedúru zadarmo pri vopred nahlásenom pobyte v zariadeniach HOREZZA, a.s. pre členov ZVSR. Ide najmä o zariadenia: Tatranské Zruby, Smrekovica, Piešťany a Zemplínska Šírava. Prezident generálnej riaditeľke ponúkol možnosť propagácie zariadení HOREZZA, a.s. v Európskej organizácii vojenských zväzov (EUROMIL), ktorej je ZVSR členom.

P_20170404_100337_1_pP_20170404_103859_1_p

V rámci rozvíjania spolupráce medzi oboma organizáciami 2. viceprezident plk. v.v. Ing Ján Paulech navrhol, aby členom ZVSR bolo umožnené v  zariadeniach HOREZZA, a.s. podieľať sa na ich zveľaďovaní na báze dobrovoľných brigád. Podľa jeho informácií v jednotlivých kluboch je veľa členov, ktorí o túto aktivitu majú záujem a nie je im ľahostajné, ako jednotlivé zariadenia vyzerajú. Návrh ocenila najmä riaditeľka hotela Granit Piešťany – kúpeľný ústav Ing. Helena Mišáková a vyjadrila presvedčenie, že o takúto formu spolupráce určite budu mať záujem aj ostatní riaditelia jednotlivých zariadení.

P_20170404_101420_1_pP_20170404_095422_1_p

Generálna riaditeľka HOREZZA, a.s. Daniela Kurtulíková akceptovala požiadavku prezidenta ZVSR Tomáša Šveca o pomoc pri zabezpečení 22. ročníka výstupu na Kriváň, ktorý sa uskutoční 18. až 20. augusta 2017, v oblasti stravovania, ubytovania a poskytnutia zdravotníckych služieb v ich zariadeniach pre účastníkov výstupu a pozvaných hostí.

P_20170404_095930_1_pP_20170404_095450_1_p

Na záver stretnutia obe strany vyjadrili ochotu naďalej rozvíjať spoluprácu, dohodli sa, že ju potvrdia podpísaním novej zmluvy, ktorú zverejnia na našej webovej stránke.

Autor: Štefan Javorík, foto:-šj-

 

 

Pridaj komentár