Stretnutie členov nového klubu HRON

Dlhodobo pripomínaný zámer rozširovania členskej základne z radov aktívnych profesionálnych vojakov vo Zvolene a okolí nabral do plachiet nový vietor. Radi privítame nových členov. Informácie poskytneme promptne cestou e-mailu: zvsr.klubhron@gmail.com.

KadNStanovy

Klub s názvom HRON sa inšpiroval názvom Horná Nitra a má v úmysle zastrešiť mladú generáciu nových členov Zväzu vojakov SR takpovediac “na povodí Hrona” v Posádke Zvolen. Tú od roku 2012 ohraničujú mestá Brezno, Žarnovica, Veľký Krtíš a Lučenec.

Priestor ideálny na nadviazanie na množstvo historických udalostí, miest a osobnosti slovenských národných a vojenských dejín a TRADÍCIÍ.

Prezentacia

Aj to sú súvislosti, v intenciách ktorých sa nesie krédo zakladajúcich členov klubu: “Spájajú nás –  hodnoty, rodina, osobnosti, národné a vojenské tradície.”

Prax najbližších mesiacov a skutočné aktivity pri spájaní sa principiálne s okolitými klubmi ZV SR, ale aj SZPB, ÚVV SR, Klubom priateľov Múzea SNP, Klubom priateľov DJGT Zvolen či príslušníkmi základne letectva Čáslav zo Vzdušných síl AČR ukážu pravý zmysel uvedenej idey.

Gen VojtekXXXPrimatorka

Po založení klubu dňa 9. decembra 2016 v priestoroch Múzea SNP v Banskej Bystrici sa uskutočnilo dňa 29. marca 2017 v reprezentačných priestoroch Starej radnice Mesta Zvolen prvé zasadnutie za účasti genpor. v.v. Ing. Petra VOJTEKA, primátorky Mesta Zvolen a ďalších vzácnych hostí.

Spolocna 2Prezentacia

Ak bol počet zakladajúcich členov 7, k 1.1. 2017 to už bolo 12 a v nadväznosti na pozvanie záujemcov o členstvo na marcovú aktivitu, je ambíciou Rady klubu pod vedením slobodníka Petra Šipulu z Banskej Bystrice a podpredsedu kpt. v.z. Pavla Valenta zo Sliača do konca apríla získať záujemcov z radov profesionálnych vojakov a dosiahnuť počet 20.

P Gombar

Začíname, už teraz sa tešíme na spoločné aktivity a určite využijeme cenné rady a pomoc zástupcov vedenia Zväzu, boli záverečné slová prezentácie s množstvom fotografií podané tajomníkom klubu majorom Barancom.

Spoločná fotografia, zápisy do čerstvo vytvorenej kroniky a spoločná návšteva Shakespearovskej komédie Skrotenie zlej ženy v Divadle Jozefa Gregora Tajovského ako výhoda z členského pre vojakov, hostí a podľa záujmu aj partnerky a rodiny bol prvým (a určite nie posledným) BENEFITOM v rámci začínajúcej činnosti Zväzu vojakov – Klubu HRON.

Zástupcovia Rady klubu sa už tešia so spoločným odkazom… VĎAKA ZA PODPORU a pomoc, účasť všetkým zainteresovaným… na spoločné stretnutie s rodinnými príslušníkmi, ktoré sa uskutoční v už zarezervovaných priestoroch Spoločenského “Night” klubu Veliteľstva vzdušných síl OS SR Zvolen v polovici mesiaca Lásky, máji.

Text: mjr. Mgr. Baranec, Zvolen

Foto: npor. Ing. Podhradská, Sliač

 

 

 

 

Pridaj komentár