Stretnutie prezidenta ZVSR Tomáša Šveca s ministrom obrany Petrom Gajdošom

Prezident ZVSR plk. v.v. Ing. Tomáš Švec sa spolu s 2. viceprezidentom plk. v.v. Ing. Jánom Paulechom, tajomníkom plk. v.v. Ing. Dušanom Kulikom a hovorcom pplk. v.v. Mgr. Ing. Štefanom Javoríkom stretol 21. marca 2017 na pôde MO SR s ministrom obrany Petrom Gajdošom. Za rezort obrany sa stretnutia zúčastnili aj riaditeľ odboru rozvoja ľudských zdrojov plk. Ing. Tomáš Salai a zástupca kancelárie MO mjr. Ing. Marek Petrík.

Na úvod minister obrany Peter Gajdoš stručne informoval zúčastnených o plnení úloh rezortu obrany vyplývajúcich z Programového vyhlásenia vlády SR. Pripomenul, že dôležitou súčasťou napĺňania Programového vyhlásenia vlády SR je nová Biela kniha o obrane Slovenskej republiky schválená Bezpečnostnou radou  SR a Vládou SR 28. septembra 2016, ktorá poskytuje politicko-strategický a rozvojový rámec dlhodobého rozvoja obrany štátu a je strategickou víziou a komplexným východiskovým opatrením na zvyšovanie obranyschopnosti SR.

IMG_0347

Minister obrany oznámil, že 26. mája 2017 vo VÚ Sereď sa spustí pilotný projekt Dobrovoľnej vojenskej prípravy (DVP). Štyridsať najvhodnejších kandidátov vykoná trojmesačnú dobrovoľnú vojenskú prípravu, ktorej súčasťou je 9 týždňový základný výcvik a 3 týždňová odborná príprava. Po úspešnom absolvovaní výcviku a získaní základných vedomostí a zručností potrebných pre plnenie úloh ozbrojených síl a krízového manažmentu budú absolventi povýšení do hodnosti vojak 2. stupňa a následne zaradení do záloh ozbrojených síl s možnosťou uchádzať sa o prijatie do štátnej služby profesionálneho vojaka.

IMG_0356

Prezident ZVSR plk. v.v. Ing. Tomáš Švec informoval ministra obrany o stave členskej základne, počte klubov a členstva zväzu v Európskej organizácii vojenských zväzov (EUROMIL). Zároveň požiadal ministra o vystúpenie fundovaného príslušníka rezortu obrany na seminári EUROMIL-u v septembri 2017 v Budapešti, k dôchodkovému zabezpečeniu našich vojenských profesionálov.

IMG_0341

Vo vecnej a konštruktívnej diskusii prezident pripomenul, že v oblasti sociálneho zabezpečenia vojenských profesionálov neboli niektoré záležitosti dotiahnuté do konca. Ide najmä o vybudovanie domu sociálnej starostlivosti pre prestarnutých, osamelých vojenských dôchodcov a veteránov, ako aj optimalizáciu výsluhových dôchodkov vojenských “starodôchodcov”. Navrhol, aby sa valorizácia všetkých výsluhových dôchodkov vykonávala k 1.1. daného roka, rovnako ako v civilnom sektore. Požiadal ministra o podporu a spoluprácu pri organizovaní 22. ročníka výstupu na Kriváň, ktorý sa uskutoční 19. augusta 2017. Taktiež pozval ministra na 9. snem ZVSR konaného 14. júna 2017 v Trenčíne.

2. viceprezident ZVSR plk. v.v. Ing. Ján Paulech okrem iného informoval ministra o nežiaducom vplyve centrálnych výberových konaní na zabezpečenie drobného spotrebného materiálu a súčiastok  vo vojenských útvaroch. V mnohých prípadoch ich vojenskí profesionáli kupujú za vlastné finančné prostriedky.

Tajomník ZVSR plk. v.v. Ing. Dušan Kulik požiadal ministra o podporu pri zakladaní nových vojenských klubov vo vojenských útvaroch, pretože v niekoľkých prípadoch pri ich zakladaní došlo k nepochopeniu zo strany veliteľov.

Minister obrany poďakoval diskutujúcim za podnetné návrhy, informácie a pripomienky a po ich vyhodnotení sa rozhodne v súlade s platnou legislatívou.  Prejavil záujem podporiť 22. ročník výstupu na Kriváň a 9. snem ZVSR svojou osobnou účasťou.

IMG_0370

Na záver stretnutia prezident ZVSR Tomáš Švec poďakoval ministrovi obrany Petrovi Gajdošovi za prijatie a navzájom sa dohodli o rozvíjaní ďalšej spolupráce medzi ZVSR a rezortom obrany. Ministrovi odovzdal pamätnú medailu 21. ročníka výstupu na Kriváň a plaketu ZVSR.

 

Pridaj komentár