Posledná rozlúčka s pplk. v.v. Michalom Kottmanom

Nás, členov Klubu vojenských dôchodcov vo Zvolene veľmi prekvapila správa o tom, že pán pplk.  v.v. Michal Kottman už nie je medzi nami, živými. 

         Príliš skoro odišiel ďalší jeden z nás tam, odkiaľ už niet návratu. Odišiel nielen manžel, otec, starý otec od svojich milovaných. Odišiel i člen Klubu vojenských dôchodcov vo Zvolene od svojich priateľov, spolupracovníkov a známych.  

         Myslím si, že práve teraz je tá posledná  vhodná chvíľa na to, aby som – aspoň stručne – pripomenul  jeho profil profesionálneho vojaka.

         Stredoškolské štúdium na Gymnáziu v Lučenci úspešne ukončil v roku 1953 zložením maturitnej skúšky. Svoju ďalšiu životnú dráhu sa rozhodol spojiť so službou v ČSĽA.  Bol prijatý na štúdium v Škole leteckých špecialistov v Liptovskom Hrádku. V rokoch 1953 až 1955 bol  odborne pripravovaný na vykonávanie funkcie technika – špecialistu na moderné letecké motory. V auguste roku 1955 bol vyradený za dôstojníka ČSĽA s hodnosťou poručík – technik. Vojenskú službu profesionálneho vojaka začal vykonával  v  Plzeňskom leteckom útvare. Po roku bol premiestnený k leteckému útvaru na Sliač. V roku 1968 bol  premiestnený do Košíc, kde pôsobil 2 roky.  Z rodinných  dôvodov požiadal MO ČSR o preloženie do Zvolena, kde mal trvalé bydlisko a svoju rodinu. Kádrovým rozkazom bol menovaný do funkcie dôstojníka evidencie mužstva a poddôstojníkov v zálohe. Postupom rokov prešiel viacerými funkciami nakoniec bol kádrovým rozkazom vymenovaný do funkcie náčelníka 1. oddelenia – zástupcu náčelníka Okresnej vojenskej správy Zvolen. V týchto zodpovedných funkciách dosahoval vždy výborné odborné hodnotenia. Pracovníci Okresnej vojenskej správy ho uznávali nielen pre jeho odbornosť, ale i pre jeho spravodlivý a vždy korektný prístup k spolupracovníkom vojakom i civilným zamestnancom. Bol obľúbený, priateľský, so širokým rozsahom všeobecných znalostí.  Na  Okresnej vojenskej správe pracoval  14 rokov.  Od septembra roku 1984 pracoval vo Vojenskom výcvikovom útvare Lešť vo funkcii náčelníka tankovej strelnice. Jeho služba profesionálneho vojaka skončila dňa 31.12.1988.  Od 1.1.1989 bol v dôchodku. Vojenskej službe v ČSĽA venoval 35 rokov svojho života.

         Do klubu medzi priateľov chodil pravidelne až do doby, keď mu dlhodobá choroba už nedovoľovala  robiť  samostatné prechádzky.  Jeho  chorobou oslabený organizmus už nedokázal ďalej chorobe úspešne odolávať.  Pozemská púť pána pplk. v.v. Michala Kottmana sa skončila dňa 19.3.2017 vo večerných hodinách.

         Žil  83 rokov a 5 mesiacov.

                   Vážený pán pplk. Michal Kottman!

         V mene všetkých členov Klubu vojenských dôchodcov vo Zvolene, bývalých spolupracovníkov a priateľov u  Vojenského výcvikového útvaru Lešť a  OVS Zvolen sa s Tebou lúčim.

         Ďakujem Ti za všetko, čo si pre Ozbrojené sily urobil.

         Ďakujem Ti za korektné priateľské  vzťahy.

         Pamiatka na Teba bude v nás – zatiaľ ešte živých – pretrvávať pokiaľ  budeme žiť.

 

 

          ČESŤ  TVOJEJ  PAMIATKE!

One thought on “Posledná rozlúčka s pplk. v.v. Michalom Kottmanom

Pridaj komentár