Členovia Zväzu vojakov Slovenskej republiky navštívili Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja

Prezident Zväzu vojakov Slovenskej republiky plk. v.v. Ing. Tomáš Švec sa spolu s tajomníkom plk. v.v. Ing. Dušanom Kulikom, predsedom zdravotnej komisie mjr. v.v. MUDr. Miroslavom Malayom, tlačovým hovorcom pplk. v.v. Mgr. Ing. Štefanom Javoríkom stretol 16. marca 2017 na pôde Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) s jeho predsedom Jaroslavom Baškom.

Prezident ZVSR stručne informoval predsedu TSK o súčasnom stave členskej základne a počte klubov ZVSR, ktorých je 31 po celom Slovensku, z toho 6 v trenčianskom regióne. Kým štyri z nich (v Trenčíne, Prievidzi, Považskej Bystrici a Novom Meste nad Váhom) sú miešané a teda tvorené profesionálnymi vojakmi aj výsluhovými dôchodcami. Ďalšie dva (v Zemianskych Kostoľanoch a novovzniknutý v Trenčíne) sú čisto vojenské.

ZVSR chystá 14. júna 2017 deviaty snem Zväzu vojakov Slovenskej republiky. V rámci stretnutia požiadal Prezident ZVSR o možnosť uskutočnenia tohto snemu v kongresovej sále na Trenčianskom samosprávnom kraji.

Zúčastnení členovia súčasne vyjadrili záujem o vybudovanie samostatného domova sociálnych služieb pre vojenských dôchodcov a vojnových veteránov, nakoľko si uvedomujú potrebu väčšmi ochraňovať sociálne práva profesionálnzch vojakov.

 

Pridaj komentár