List absolventom vojenských stredných škôl

Vážení priatelia,

 

     všetci absolventi vojenských stredných škôl vieme, že kompetentné orgány MO SR a MO ČR nie sú veľmi naklonené tomu, aby Vám zarátali 4 roky služby štúdia na VŠJŽ, VŠKD, VG v Moravské Třebové, Opave a VG SNP, a tiež aj 1. a 2. ročník štúdia na VSOŠ ako I. resp. II. kategóriu funkcií.

     Štúdium na týchto vojenských stredných školách Vám totiž posudzujú iba ako málo bonitnú III. pracovnú kategóriu(pozn.: hoci tú ČSĽA vôbec nepoznala) a nie ako oveľa výhodnejšiu I. resp. II. kategóriu funkcií, pretože Ste jednoznačne počas celého štúdia vykonávali SLUŽBU. Pojem „služba“ nemusí byť totiž výlučne iba pojem vojenský, ale aj policajný, bezpečnostný, „bachársky“, colnícky, a kadejaký iný. Služba je len všeobecný a široký pojem. Nedajte sa preto prosím odradiť, zmiasť a znechutiť až k rezignácii. 

     Skúste napísať obyčajnú žiadosť na MO SR podľa INFOZÁKONA (pre tých, čo očakávajú dôchodkovú dávku na Slovensku) a tiež podľa INFOZÁKONA platného v ČR na MO ČR a pýtajte sa ich na otázky, ktoré sú v prílohe. V zákonnej lehote 8 dní by Vám mali odpovedať na Vaše všetky otázky.

     Tá príloha je len vzorom a návodom, ktorí si môžete doplniť a prispôsobiť na vlastné pomery, na vlastnú životnú situáciu v ktorej Ste sa ocitli – a zdvorilo a trpezlivo sa pýtajte kompetentných, ako to vlastne v skutočnosti na tých vojenských stredných školách naozaj bolo, ako to fungovalo. 

     Či tie vojenské stredné školy neboli azda nejakým mega-podvodom, alebo slúžili k sústavnej príprave na budúce vojenské povolanie? 

     Keďže banícki učni v býv. ČSSR majú priznanú I. pracovnú kategóriu od svojich 15-tich rokov a sklárski učni (fúkači skla) z Lednických Rovní majú priznanú II. pracovnú kategóriu tiež od svojich 15-tich rokov, prečo by nemali mať aj vojenskí stredoškoláci priznanú I. resp. II. kategóriu funkcií tiež od svojich 15-tich rokov…? Je to výrazný a nie zanedbateľný rozdiel.

     Skúste i Vy svojou aktivitou nám pomôcť rozhýbať stojaté vody. Stojí to za to, určite Vám to bude na osoh, ak sa táto aktivita vydarí. Prajeme veľa zdaru všetkým Vám ochotným.

 

— 

priateľským

pozdravom 
 

ČESKÁ A SLOVENSKÁ OBEC DELOSTRELECKÁ


JUDr. Marián  Ď U R I N A, 

generálny sekretárPridaj komentár