Zomrel pplk.v.v. Ing. Dušan Baran

         Nás, členov Klubu vojenských dôchodcov vo Zvolene veľmi prekvapila správa o tom, že pplk.  v.v. Ing. Dušan Baran už nie je medzi nami, živými.  Jeho pozemská púť sa skončila nečakane dňa 18. februára 2017.   Žil  74 rokov, 10 mesiacov a 6 dní.

         Príliš skoro odišiel ďalší jeden z nás tam, odkiaľ už niet návratu. Odišiel nielen manžel, otec, starý otec od svojich milovaných. Odišiel i člen Klubu vojenských dôchodcov vo Zvolene od svojich priateľov, spolupracovníkov a známych. Mnohí sme boli s nim po viac rokov v  tom istom vojenskom útvare.

         Myslím si, že práve teraz je tá posledná a vhodná chvíľa na to, aby som – veľmi stručne – pripomenul  jeho profil profesionálneho vojaka.

         Po maturite na Jedenásťročnej strednej škole v Žarnovici sa rozhodol pre vstup do ČSĽA.  Vo Vojenskom učilišti v Martine, bol odborne pripravený na vykonávanie funkcie u Rádiotechnického vojska PVOS vo funkcii technika rádiolokátoru cm vlnového pásma. Túto funkciu vykonával na viacerých rádiotechnických hláskach v Čechách a i na  Močiari. Táto služba bola veľmi zodpovedná a vykonávaná v ťažkých podmienkach a s veľkým dopadom na psychickú i fyzickú záťaž. V priebehu aktívnej vojenskej služby bol vybraný na štúdium na Vojenskej technickej akadémii v Brne na elektrotechnickej fakulte. Tam nadobudol vysokoškolské vzdelanie a titul Ing.  Mnohé roky pôsobil vo veliteľskej funkcii u útvaru vo 8184 Zvolene. Viac ako 4 roky pôsobil na Okresnej vojenskej správe v Žiari nad Hronom. Svoju vojenskú kariéru ukončil vo funkcii náčelníka výpočtového miesta u Krajskej vojenskej správe Banská Bystrica. V technických i veliteľských funkciách sa plne osvedčil.  Bol to pedantný, rozvážny, korektný, spoľahlivý a zodpovedný odborný technik i veliteľ. Požíval úctu a dôveru nadriadených i všetkých  spolupracovníkov.  

         Keď sa skončila jeho aktívna činnosť v  ozbrojených silách a  prešiel   do  starobného  dôchodku, stal   sa   jedným  zo  zakladajúcich   členov   vznikajúceho Klubu vojenských dôchodcov vo Zvolene.  Aktívne sa venoval i funkciám v Ústrednej rade Zväzu vojakov SR v Trenčíne. V súčasnej dobe bol členom Kontrolnej komisie pri ÚR ZV SR v Trenčíne.

         Do klubu medzi priateľov chodil pravidelne ešte až do súčasnej doby. Práve preto bol jeho skorý a už definitívny odchod do večnosti pre nás všetkých nielen prekvapivý, ale i bolestný.

         Teraz mi už ostáva len tá smutná povinnosť vysloviť posledné slová  rozlúčky.

         Vážený pán pplk. Ing. Dušan Baran!

         V mene všetkých členov Klubu vojenských dôchodcov vo Zvolene, bývalých spolupracovníkov a priateľov u  vojenského útvaru 6155 a 8184 Zvolen, OVS Žiar nad Hronom, Krajskej  vojenskej správy Banská Bystrica   a osobne  i v mojom mene, sa s Tebou lúčim.

         Ďakujem Ti za všetko, čo si pre Ozbrojené sily urobil.

         Ďakujem Ti za Tvoj osobný prínos pre činnosť Klubu vojenských dôchodcov vo Zvolene i pre ÚR Zväzu vojakov SR.

         Ďakujem Ti za korektné  vzťahy.

         Pamiatka na Teba bude v nás – zatiaľ ešte živých – pretrvávať pokiaľ  budeme žiť.

 

 

          ČESŤ  TVOJEJ  PAMIATKE!

One thought on “Zomrel pplk.v.v. Ing. Dušan Baran

Pridaj komentár