III. Vianočný turnaj v sálovom futbale profesionálnych vojakov o putovný pohár prezidenta ZV SR.

8. decembra 2016 sa uskutočnil u 5.pluku špeciálneho určenia v Žiline III. Vianočný turnaj v sálovom futbale profesionálnych vojakov o putovný pohár prezidenta ZV SR.  Nástupom družstiev turnaj otvoril tajomník  ZV SR plk.v.v. Ing. Dušan KULÍK a náčelníka štábu 5.pluku špeciálneho určenia v Žiline pplk. mgr. Ing. Pavel Švelka.  Zúčastnili sa na ňom športové družstvá profesionálnych vojakov:

VÚ 5728 Martin – pod vedením kapitána družstva mjr.. Ing. Jána Bartoša

VÚ 4405 Nitra – pod vedením kapitána družstva mjr. Ing. Mário ANTONI

VÚ 2790 Žilina – pod vedením kapitána družstva rtn. Mariana Hofericu

VÚ 1056 Zemianske Kostoľany – pod vedením kapitána družstva mjr. Ing. Igora ŠTEFKA

Súťažné zápasy preukázali, že profesionálni vojaci okrem svojej odbornej pripravenosti preukázali vysokú úroveň športovej zdatnosti. Taktika, bojovnosť i futbalové majstrovstvo ne ráz potešili dušu hráčov, ale aj prítomných divákov. Všetko raz končí o 14-tej hodine bolo dobojované, odpadla súťaživosť a nastala doba očakávania vyhlásenia výsledkov.

Na základe výsledkov súťažných zápasov hlavný rozhodca vyhlásil výsledky súťaže. Prezident ZV SR odovzdal víťaznému družstvu Putovný pohár prezidenta ZV SR a zároveň ocenil družstvá za umiestnenie. 

Poradie družstiev

1.miesto – VÚ 2790 Žilina

2.miesto – VÚ 4405 Nitra

3.miesto – VÚ 5728 Martin

4.miesto – VÚ 1056 Zemianske Kostoľany

 

Atmosféra Vianočného turnaja, výsledky súťaže a záujem zúčastnených nabádajú k organizovaniu podobných športových aktivít za účasti profesionálnych vojakov aj v budúcnosti..
Súčasne s organizovaním turnaja pre profesionálnych vojakov bolo aj jedným s cieľov okrem športového a kultúrneho vyžitia priblíženie  práce  Zväzu vojakov SR vykonávanej v prospech PrV v rámci aktivít vo Zväze vojakov SR.

Pridaj komentár