Zväz vojakov Slovenskej republiky

Úspešný 51.ročník prechodu cez Chabenec

21 augusta, 2022

18. augusta 2022 sa uskutočnil 51.ročník tradičnej turistickej a poznávacej akcie „ Po stopách 2. čs. pdb 1. čsaz v SNP s prechodom Chabenca“. Hlavným organizátorom je dlhodobo Klub vojakov ZV SR posádky Žilina pod vedením predsedu klubu plk. v.v. PhDr. Juraja Drotára v úzkej spolupráci s 5.plukom špeciálneho určenia, Oblastným výborom SZPB Žilina a obcou Jasenie.
Program tejto akcie je dlhoročne pripravený a osvedčený pre vekové zloženie domácich a zahraničných účastníkov. Pre zdatnejších bol pripravený turistický prechod Chabencom do Lomnistej doliny a pre ostatných vedomostná poznávacia časť po stopách fašistických represálií v SNP na Pohroní. Zo Žiliny spoločne s vojakmi 5.pl.ŠÚ došlo na Maguru 44 účastníkov z klubov vojakov a organizácií SZPB zo Žiliny, Rajca, Čadce, Piešťan, Martina a Dolného Kubína. Za priaznivého letného počasia prechodom Chabenca z liptovskej Magurky do Lomnistej doliny dĺžke 19 km a výstupom na 1955 metrov vysoký vrch Nízkych Tatier sa vydalo 26 účastníkov. Za prezídium ZV SR sa už tretíkrát po sebe zúčastnil na prechode 2. viceprezident ZV SR plk. v.v. Ing. Ján Paulech z Klubu Piešťany a zo zahraničných hostí podpredsedníčka Svazu vojáků z povolání Armády ČR pani Štepánka Viceníková. Poznávacej časti, prehliadky Expozitúry Múzea SNP v Nemeckej a pietneho aktu pri pamätníku obetí fašistických represálií sa zúčastnilo 18 účastníkov zo Žiliny a 24 členov klubu Zväzu vojakov SR z Banskej Bystrice pod vedením predsedu klubu pplk. v.v. Ing. Mojmíra Hlocha. Sprievodným slovom nás sprevádzal vedúci oddelenia lektorov Mú SNP Dr. Vigaš.
V Lomnistej doline sa na spomienkovom stretnutí a pietnom akte zúčastnilo 92 účastníkov z klubov vojakov ZV SR, vojenských výsadkárov SR, organizácií SZPB zo Žiliny, Rajca, Brezna a Obecného úradu Jasenie. Účastníci stretnutia sa mohli zoznámiť z aktualizovaným vybavením Asmolovovej chaty, v ktorej po vojenskom potlačení povstania bol Hlavný štáb partizánskeho hnutia Československa, nájdených dokumentov, osobných vecí a obnoveného bunkra vojakov a partizánov.
Spomienkové stretnutie sa začalo pietnym aktom a Slovenskou štátnou hymnou. Starosta obce Jasenie pán Ing. Igor Kordík, PhD., vo svojom príhovore privítal účastníkov a poďakoval za účasť na tejto pamätnej akcií. Poďakoval plk. Jurajovi Drotárovi za dlhoročné organizovanie a udržiavanie povstaleckej tradície, ktorá je každoročným príspevkom oslave SNP v Jasení.
Organizátor tejto akcie vo svojom vystúpení pripomenul význam organizovania „Prechodu po stopách 2.čs.pdb. v SNP“ a spoločný akt zachovania pamätí na prechod povstalcov, vojakov, partizánov, politikov a prenasledovaných občanov, na fašistické represálie voči povstalcom a občanom ako memento pred prekrucovaním histórie druhej svetovej vojny a SNP.
Pamätník povstaleckých udalosti Ing. Miroslav Cibula z Prahy, rodák z Jasenia, pripomenul niektoré epizódy povstania v obci Jasenie a na Horehroní. Vyzdvihol pomoc horehronských obyvateľom povstaleckým vojakom a partizánom na prežitie v zimných táboroch po vojenskom potlačení. Poukázal na potrebu zachovania pamätí na SNP a na to ako sa ľudia postavili na pomoc povstaniu.
V priebehu spomienkového stretnutia bola za zachovanie pamätí boja za národnú slobodu v SNP ocenená medailou SZPB pani Helena Kordíková, dlhoročná starostka obce Jasenie a spoluorganizátorka „ Po stopách 2.čs.pdb. v SNP“ a pamätným odznakom Klubu vojenských výsadkárov SR k 80.výročiu Antropoid – u bol ocenený Ing. Miroslav Cibula.
Účastnícky list Chabenec 2022 „ Po stopách 2.čs.pdb. v SNP“ s prechodom Chabenca odovzdal plk. v.v. PhDr. Juraj Drotár ako prvému 11-ročnému žiakovi ZŠ Samuelovi Pekarovi z Rajca a Dominike Durajovej, žiačke ZŠ v Čadci, dcére profesionálneho vojaka 5.pl.ŠU, ktorí sa taktiež zúčastnili prechodu Chabencom. Účastníckym listom boli ocenení všetci návštevníci tejto vydarenej akcie.
Predseda Klubu vojenských výsadkárov plk. v.v. Ing. Pavel Švelka odovzdal obci Jasenie pamätnú medailu za pomoc pri organizovaní akcie „ Po stopách 2.čs.pdb.v SNP“
Spomienkové stretnutie a celá akcia „Po stopách 2.čs.pdb. v SNP v roku 2022 sa ukončila príhovorom kaplána 5.pl.ŠU por. Mgr. Mikuláša Jančuša.
Dopravu účastníkov zo Žiliny a klubov vojakov z Martina a Dolného Kubína, zdravotné zabezpečenie a vojenské pocty poskytol 5.pl. ŠU zo Žiliny. Obecný úrad Jasenie pripravil neskorý obed a občerstvenie pre účastníkov podujatia.
Predmetné podujatie bolo vhodným predčasným príspevkom aj členov ZV SR k nadchádzajúcemu štátnemu sviatku venovanému 78.výročiu SNP.

Text:
2. viceprezident ZV SR plk. v.v. Ing. Jan Paulech
Predseda ZV SR – Klub Žilina plk. v.v. PhDr. Juraj Drotár

Loading

MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY ZV SR

Sponzori

Zväz vojakov SR organizuje v  dňoch 6. – 10 septembra 2023 na Liptove a v Tatrách trojicu dôležitých medzinárodných aktivít na ktorých sa očakáva v súhrne približne 160 domácich a zahraničných účastníkov, pričom MVV na Kriváň absolvuje pravdepodobne viac ako tisíc účastníkov. 6. septembra 2023 sa na letisku v Jasnej uskutoční ukážka produktov Slovenského obranného priemyslu na ktorú prijalo pozvanie vedenie EUROMIL na čele s prezidentom Emanuelom Jacobom, vojenskí pridelenci akreditovaní v Slovenskej republike, predstavitelia vojenských zväzov a asociácií ako aj predstavitelia Akadémie Ozbrojených síl M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši. 7. a  8. septembra 2023 sa v priestoroch hotela Granit v Tatranských Zruboch uskutoční medzinárodná konferencia „Ochrana oprávnených záujmov a práv vojaka“. Konferencia sa uskutočňuje pod záštitou štátneho tajomníka MO SR, v úzkej spolupráci Akadémiou OS generála M. R. Štefánika, Hotelom Granit Tatranské Zruby HOREZZA a Európskou organizáciou vojenských asociácií (EUROMIL), a Ministerstvom obrany a Ozbrojenými silami SR ako hlavnými partnermi. Pozvanie na aktívnu účasť prijali vysokí predstavitelia MO SR, OS SR, EUROMIL, AOS LM, akreditovaní pridelenci obrany susedných krajín, hostia z ďalších európskych krajín, veliteľstiev a jednotiek OS SR a partnerských organizácií na Slovensku. Hlavným cieľom konferencie je podpora dosiahnutého stavu pri zabezpečovaní sociálnych práv a záujmov aktívnych vojakov a vojakov vo výslužbe OS SR a výmena skúseností z aplikácie európskej a národnej legislatívy súvisiacej s implementáciou individuálnych a kolektívnych práv vojakov. 9. septembra 2023 sa uskutoční už 28. ročník medzinárodného vojenského výstupu na Kriváň. Toto významné športovo turistické podujatie vzdáva poctu obetiam SNP. V skorých ranných hodinách sa pri pomníku kpt. Raša a kpt. Morávka uskutoční pietny akt kladenia vencov za účasti NGŠ OS SR, GR SEĽUZ MO SR a ďalších vysokých predstaviteľov MO SR a OS SR, mons. Rábeka, predstaviteľov miestnej samosprávy, veľvyslancov a vojenských pridelencov akreditovaných v SR a širokej verejnosti. Súbežne s tým bude prebiehať od veľmi skorých ranných hodín samotný výstup na vrchol Kriváňa, ktorý nám už tradične pomáhajú organizovať a zabezpečovať Ozbrojené sily Slovenskej republiky.

BEZ FINANČNEJ POMOCI SPOLOČNOSTÍ SLOVENSKÉHO OBRANNÉHO PRIEMYSLU V PODOBE SPONZORSKÝCH DAROV BY BOLO VEĽMI ŤAŽKÉ ZORGANIZOVAŤ A DÔSTOJNE ZABEZPEČIŤ VŠETKY

ZMIENENÉ PODUJATIA.

TOUTO CESTOU VYJADRUJEME VĎAKU NAJMÄ TÝMTO SLOVENSKÝM SPOLOČNOSTIAM: 1. DEFSYSTECH s.r.o. 2. ZETOR Engineering Slovakia s.r.o. 3. TEBRIX Slovakia s.r.o. 4. UNMANNED Solutions s.r.o.