Zväz vojakov Slovenskej republiky

20. ročník streleckej súťaže o Putovný pohár prezidenta ZV SR

11 septembra, 2023

Tradične, už po dvadsiaty krát, v posledný augustový piatok sa na Posádkovej strelnici Devičany uskutočnila strelecká súťaž. Súťažili jednotlivci ako aj trojčlenné družstvá klubov  o putovný pohár predsedu Zväzu vojakov SR, ako aj o pohár klubu Levice.

Po úvodnej prezentácii účastníkov, zahájení súťaže, krátkeho príhovoru prezidenta ZV SR plk. v. v. Ing. Gabriela MERŇÁKA  a následnom poučení súťažiacich sa pristúpilo k samotnej streľbe. Svoje zručnosti zo samopalu vz.58(5+10) a z pištole(5+10) predviedlo 84 jednotlivcov a 28 trojčlenných družstiev. Počas vyhodnocovania samotných výsledkov súťaže sa vykonal presun na poobedňajšiu časť do kultúrneho domu Drženice. Po vynikajúcom guláši z diviny a krátkom občerstvení predseda klubu Levice plk, gšt. v.v. Vladimír HEBERT vyhodnotil streleckú súťaž po kategóriách. V priebehu celého dňa ostal čas aj na otužovanie vzťahov medzi klubmi a pospomínanie na historky a príbehy z minulosti.
Súťažiacich počas Jubilejného ročníka navštívil aj veliteľ 1.mb BG Alexander KOLÁRIK.

Riadiacich na pracoviskách a logistickú podporu streleckej súťaže  vzorne zabezpečili príslušníci 13.mpr Levice.  

S nostalgiou konštatujeme, že úlohy a ciele streleckej súťaže sme „splnili bez nedostatkov“ a tešíme sa na ďalší ročník.

  • výsledky viď príloha

Loading

Priložené dokumenty