Zväz vojakov Slovenskej republiky

20. ročník streleckej súťaže o Putovný pohár prezidenta ZV SR – avízo

27 júla, 2023

V piatok 25.augusta 2023 sa o 08,00 hod v priestoroch Strelnice Devičany uskutoční  20. ročník streleckej súťaže o Putovný pohár prezidenta ZV SR a Putovný pohár klubu Levice v streľbe z armádnych ručných zbraní. Nakoľko sa jedná o pohár prezidenta ZV SR očakávame prihlášky z väčšiny klubov, ktorých účasť je vítaná.

 

Program:

1.   Presun na TPS Devičany – individuálne                                                  do 8,00 hod.

2.   Registrácia strieľajúcich                                                                              do 8,45 hod.

3.   Organizácia a poučenie                                                                             8,45-9,15 hod.

4.   Strelecká súťaž                                                                                           9,15-14,00 hod.

5.   Občerstvenie (pečená klobása) – TPS Devičany                                10,00-11,00hod.

6.   Prijatie pozvaných hostí (učebňa TPS Devičany)                              11,00-12,00 hod.

7.   Vyhodnotenie súťaže, odovzdanie cien – KD Drženice                    15,00-15,30 hod.

8.   Posedenie s priateľmi – KD Drženice – guláš                                         od 15,30 hod.

9.   Predpokladané ukončenie                                                                           do 19,00 hod.

 

Záväzné prihlášky na streleckú súťaž nahlásiť do 17.08.2023 do 12,00  hod. nasledovne:
družstvá kluby mimo Levíc

plk. v.v. Vladimír HEBERT  –  0949 518 059,   klub_le@zvsr.sk

družstvá klub Levice

mjr. v.v. Jaroslav MESÁROŠ –  0905 842 212,  Jaroslav.Mesaros@minv.sk

pplk..v.v. Miloš PETR –  0905 808 817.

Podrobnosti v priloženom Word dokumente!!!

Loading

Priložené dokumenty