Zväz vojakov Slovenskej republiky

78 rokov OD OSLOBODENIA MESTA HUMENNÉ

25 novembra, 2022

78. výročie oslobodenia mesta Humenné   Je to už 78 rokov, odkedy v našom meste utíchli posledné výstrely a nad mesto sa zniesla sloboda. „Tento dar, ktorý sme vtedy dostali, sa nám donedávna zdal byť samozrejmosťou. Dnes už vieme, že mier je veľmi krehký. Aj keď mnohí z nás, mladších, neboli sme tvárou v tvár konfrontovaní s drámami druhej svetovej vojny a jej následkami, našou povinnosťou je pripomínať si vojnové udalosti spred takmer osemdesiatich rokov a odovzdávať ich ďalším generáciám. Želajme si, aby nikde v našom okolí ani vo svete sa spory či nedorozumenia neriešili zbraňou, vojenskou silou, ale naopak, toleranciou a hľadaním východísk zodpovedajúcim ľudskej spoločnosti v treťom tisícročí,“ pripomenul vo svojom príhovore primátor mesta Miloš Meričko. „ Sarajičevov prápor spolu s divíznymi prieskumníkmi začal prenasledovať nepriateľa smerom k dedine Lieskovec. Oglobinov pluk obišiel Humenné z juhozápadu. Prekročil rieku Laborec, zaútočil na nemecký prápor, ktorý bránil Humenné na tomto úseku. Nemci nevydržali nápor a začali ustupovať. Do pätnástej hodiny bolo mesto úplne vyčistené od nepriateľov.“ Od 26. novembra 1944, kedy sa Červenej armáde podarilo vyhnať z Humenného nemecký prápor, uplynulo už 78 rokov. Preto sme si v piatok, 25. novembra 2022  pietnym aktom kladenia vencov pripomenuli Deň oslobodenia mesta Humenné. Účastníci slávnostného  zhromaždenie sa v tento deň zišli pri Pamätníku vďaky a spoločne  vzdali úctu tým, ktorí bojovali za našu slobodu a za pokojný život v mieri. Pietneho aktu sa zúčastnili zástupcovia miestnej samosprávy na čele s primátorom mesta PhDr., Ing.  Milošom Meričkom, predstavitelia štátnej správy, zástupcovia Oblastných výborov Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov  Humenné,  Zväzu vojakov SR klub Humenné ,  zástupcovia spoločenských organizácii pôsobiacich na území mesta, ale aj verejnosť. S príhovorom vystúpil primátor mesta Humenné PhDr. Ing. Miloš Meričko a predseda Obl.organizácie  SZPB Ing. Benjamín Blaha. Za ZV SR klub Humenné sa pietneho aktu zúčastnili : predseda klubu–  mjr.v.v. Vladimír Cibuláš,  podpredseda klubu mjr.v.v. Ján Ivančo,   člen klubu mjr.v.v.Jozef Kociov,  člen klubu    mjr.v.v. Jaroslav Tokár.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  mjr.v.v.Vladimír  Cibuľáš                                                                                                                                                                                                                                                                                  predseda klubu

Loading