Zväz vojakov Slovenskej republiky

104. výročie ukončenia 1. Svetovej vojny

11 novembra, 2022

      Prvá svetová vojna, veľká vojna — globálny konflikt v rokoch 1914 – 1918, ktorý zásadne prekreslil politickú mapu sveta, predovšetkým Európy, a priamo či nepriamo zapríčinil zánik viacerých štátnych útvarov, napr. nemeckej, rakúsko-uhorskej či ruskej monarchie, ale aj predtým samostatných balkánskych monarchií. 11. novembra 1918 o 11. hodine a 11. minúte zaznela posledná salva pri podpise prímeria vo vlakovom vozni v Le Francport pri severofrancúzskom meste Compiégne, ktorým sa skončila prvá svetová vojna. Na rozdiel od všetkých predchádzajúcich vojen trvalo toto ozbrojené stretnutie nepretržite viac než štyri roky. Hlavnými signatármi prímeria boli vrchný veliteľ spojeneckých síl maršal Ferdinand Foch a nemecký zástupca Matthias Erzberger. 11. november bol vyhlásený za Deň vojnových veteránov alebo Deň veteránov alebo aj Deň červených makov. Pripomína sa celosvetovo 11. novembra.

      Klub ZV SR Pezinok, príslušníci 115. to Viničné, Okresný úrad Pezinok (JUDr. Bohuš CHOCHLÍK, prednosta OÚ) , predstavitelia mesta Pezinok, ZO SZPB brig.gen. Karola Peknika (Peter WITTGRÚBER, predseda ZO), OR PZ Pezinok (plk. JUDr. Marin ŠVEC, riaditeľ), zástupcovia Malokarpatského baníckeho spolku (Štefan GRANEC, predseda) a občania mesta sa zúčastnili pietneho aktu kladenia vencov pri príležitosti 104. výročia ukončenia 1. Svetovej vojny dňa 11.11.2022 o 11:11 hodine. O 10:30 hod bol pietny akt usporiadaný pri Pamätnej tabuli brigádneho generála Karola Peknika, Moyzesová ulica a následne o 11.11 hod pri Pamätníku padlých v 1. Svetovej vojne na pezinskom cintoríne.

      Slávnostný prejav predniesol primátor mesta Pezinok Ing. arch. Igor Hianik, ktorý vyzdvihol hrdinstvo a útrapy vojakov a útrapy civilného obyvateľstva. Krátky príhovor predniesol aj predseda ZO SZPB Peter Wittgrúber.  Aktívnymi účastníkmi pietneho aktu boli príslušníci 115. to Viničné, ktorí zabezpečili čestnú stráž pri Pamätníku padlých v 1. SV a Pamätnej tabuli brig. gen. Karola Peknika. Príslušníci 115. to Viničné reprezentovali OS SR na verejnosti, čím zvýraznili slávnostnejší, vojenský charakter pietneho aktu. Pietneho aktu sa zúčastnil veliteľ 115.to mjr. Ing. Igor POLAŠKO. Pietneho aktu sa zúčastnil aj novo zvolený primátor mesta Pezinok JUDr. Roman MÁCS, bývalý dlhoročný primátor Mgr. Oliver SOLGA a zástupca Klubu ZV SR Kežmarok pplk. v.v. Ing. Ivan LUČANSKÝ.

      Ešte predtým o 10:30 hod. účastníci pietneho aktu položili veniec pri Pamätnej tabuli brig. gen. Karola Peknika, Moyzesova ul..  Účastníci týmto vzdali hold významnej osobnosti mesta Pezinok. Krátky prejav predniesol predseda ZO SZPB p. Peter Wittgrúber.

Text: Stanislav ŠIMON, fotografie: Mgr. Martina VESELÁ, MsÚ Pezinok, Referát komunikácie

 

 

 

Loading

Priložené dokumenty

MEDZINÁRODNÉ AKTIVITY ZV SR

Sponzori

Zväz vojakov SR organizuje v  dňoch 6. – 10 septembra 2023 na Liptove a v Tatrách trojicu dôležitých medzinárodných aktivít na ktorých sa očakáva v súhrne približne 160 domácich a zahraničných účastníkov, pričom MVV na Kriváň absolvuje pravdepodobne viac ako tisíc účastníkov. 6. septembra 2023 sa na letisku v Jasnej uskutoční ukážka produktov Slovenského obranného priemyslu na ktorú prijalo pozvanie vedenie EUROMIL na čele s prezidentom Emanuelom Jacobom, vojenskí pridelenci akreditovaní v Slovenskej republike, predstavitelia vojenských zväzov a asociácií ako aj predstavitelia Akadémie Ozbrojených síl M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši. 7. a  8. septembra 2023 sa v priestoroch hotela Granit v Tatranských Zruboch uskutoční medzinárodná konferencia „Ochrana oprávnených záujmov a práv vojaka“. Konferencia sa uskutočňuje pod záštitou štátneho tajomníka MO SR, v úzkej spolupráci Akadémiou OS generála M. R. Štefánika, Hotelom Granit Tatranské Zruby HOREZZA a Európskou organizáciou vojenských asociácií (EUROMIL), a Ministerstvom obrany a Ozbrojenými silami SR ako hlavnými partnermi. Pozvanie na aktívnu účasť prijali vysokí predstavitelia MO SR, OS SR, EUROMIL, AOS LM, akreditovaní pridelenci obrany susedných krajín, hostia z ďalších európskych krajín, veliteľstiev a jednotiek OS SR a partnerských organizácií na Slovensku. Hlavným cieľom konferencie je podpora dosiahnutého stavu pri zabezpečovaní sociálnych práv a záujmov aktívnych vojakov a vojakov vo výslužbe OS SR a výmena skúseností z aplikácie európskej a národnej legislatívy súvisiacej s implementáciou individuálnych a kolektívnych práv vojakov. 9. septembra 2023 sa uskutoční už 28. ročník medzinárodného vojenského výstupu na Kriváň. Toto významné športovo turistické podujatie vzdáva poctu obetiam SNP. V skorých ranných hodinách sa pri pomníku kpt. Raša a kpt. Morávka uskutoční pietny akt kladenia vencov za účasti NGŠ OS SR, GR SEĽUZ MO SR a ďalších vysokých predstaviteľov MO SR a OS SR, mons. Rábeka, predstaviteľov miestnej samosprávy, veľvyslancov a vojenských pridelencov akreditovaných v SR a širokej verejnosti. Súbežne s tým bude prebiehať od veľmi skorých ranných hodín samotný výstup na vrchol Kriváňa, ktorý nám už tradične pomáhajú organizovať a zabezpečovať Ozbrojené sily Slovenskej republiky.

BEZ FINANČNEJ POMOCI SPOLOČNOSTÍ SLOVENSKÉHO OBRANNÉHO PRIEMYSLU V PODOBE SPONZORSKÝCH DAROV BY BOLO VEĽMI ŤAŽKÉ ZORGANIZOVAŤ A DÔSTOJNE ZABEZPEČIŤ VŠETKY

ZMIENENÉ PODUJATIA.

TOUTO CESTOU VYJADRUJEME VĎAKU NAJMÄ TÝMTO SLOVENSKÝM SPOLOČNOSTIAM: 1. DEFSYSTECH s.r.o. 2. ZETOR Engineering Slovakia s.r.o. 3. TEBRIX Slovakia s.r.o. 4. UNMANNED Solutions s.r.o.