Zväz vojakov Slovenskej republiky

104. výročie ukončenia 1. Svetovej vojny

11 novembra, 2022

      Prvá svetová vojna, veľká vojna — globálny konflikt v rokoch 1914 – 1918, ktorý zásadne prekreslil politickú mapu sveta, predovšetkým Európy, a priamo či nepriamo zapríčinil zánik viacerých štátnych útvarov, napr. nemeckej, rakúsko-uhorskej či ruskej monarchie, ale aj predtým samostatných balkánskych monarchií. 11. novembra 1918 o 11. hodine a 11. minúte zaznela posledná salva pri podpise prímeria vo vlakovom vozni v Le Francport pri severofrancúzskom meste Compiégne, ktorým sa skončila prvá svetová vojna. Na rozdiel od všetkých predchádzajúcich vojen trvalo toto ozbrojené stretnutie nepretržite viac než štyri roky. Hlavnými signatármi prímeria boli vrchný veliteľ spojeneckých síl maršal Ferdinand Foch a nemecký zástupca Matthias Erzberger. 11. november bol vyhlásený za Deň vojnových veteránov alebo Deň veteránov alebo aj Deň červených makov. Pripomína sa celosvetovo 11. novembra.

      Klub ZV SR Pezinok, príslušníci 115. to Viničné, Okresný úrad Pezinok (JUDr. Bohuš CHOCHLÍK, prednosta OÚ) , predstavitelia mesta Pezinok, ZO SZPB brig.gen. Karola Peknika (Peter WITTGRÚBER, predseda ZO), OR PZ Pezinok (plk. JUDr. Marin ŠVEC, riaditeľ), zástupcovia Malokarpatského baníckeho spolku (Štefan GRANEC, predseda) a občania mesta sa zúčastnili pietneho aktu kladenia vencov pri príležitosti 104. výročia ukončenia 1. Svetovej vojny dňa 11.11.2022 o 11:11 hodine. O 10:30 hod bol pietny akt usporiadaný pri Pamätnej tabuli brigádneho generála Karola Peknika, Moyzesová ulica a následne o 11.11 hod pri Pamätníku padlých v 1. Svetovej vojne na pezinskom cintoríne.

      Slávnostný prejav predniesol primátor mesta Pezinok Ing. arch. Igor Hianik, ktorý vyzdvihol hrdinstvo a útrapy vojakov a útrapy civilného obyvateľstva. Krátky príhovor predniesol aj predseda ZO SZPB Peter Wittgrúber.  Aktívnymi účastníkmi pietneho aktu boli príslušníci 115. to Viničné, ktorí zabezpečili čestnú stráž pri Pamätníku padlých v 1. SV a Pamätnej tabuli brig. gen. Karola Peknika. Príslušníci 115. to Viničné reprezentovali OS SR na verejnosti, čím zvýraznili slávnostnejší, vojenský charakter pietneho aktu. Pietneho aktu sa zúčastnil veliteľ 115.to mjr. Ing. Igor POLAŠKO. Pietneho aktu sa zúčastnil aj novo zvolený primátor mesta Pezinok JUDr. Roman MÁCS, bývalý dlhoročný primátor Mgr. Oliver SOLGA a zástupca Klubu ZV SR Kežmarok pplk. v.v. Ing. Ivan LUČANSKÝ.

      Ešte predtým o 10:30 hod. účastníci pietneho aktu položili veniec pri Pamätnej tabuli brig. gen. Karola Peknika, Moyzesova ul..  Účastníci týmto vzdali hold významnej osobnosti mesta Pezinok. Krátky prejav predniesol predseda ZO SZPB p. Peter Wittgrúber.

Text: Stanislav ŠIMON, fotografie: Mgr. Martina VESELÁ, MsÚ Pezinok, Referát komunikácie

 

 

 

Priložené dokumenty