Zväz vojakov Slovenskej republiky

10.12.2022 Koncoročné posedenie členov klubu ZV SR v Humennom

11 decembra, 2022

Koncoročné posedenie členov klubu ZV SR v Humennom Akosi prirodzene by mal byť december časom zbilancovala.  Aj členovia nášho klubu si v tomto období zvykli zorganizovať členskú schôdzu spojenú so záverečným posedením, ktoré bývalo ohliadnu tím  za končiacim sa rokom. Predchádzajúce dva roky to však nebolo možné  pre známe dôvody. V tejto situácii sa naše aktivity scvrkli na sledovanie najnovších informácií o koróna kríze a  prevencii voči Co Vidu. Priestor na stretávanie členov klubu sa tiež obmedzil iba na virtuálny. Uvítali sme preto možnosť, že tento rok sa konečne podarilo pre členov klubu v závere roka 10.12.2022 zorganizovať spoločné stretnutie. Teraz sme spomínané posedenie realizovali bez tradičnej členskej schôdze, ktorú sme vykonali v mesiaci september z obavy, že záver roka sa nám nemusí podariť ju vykonať.  Teší nás, že sa naše obavy nenaplnili. V úvode stretnutia  sme  členov klubu oboznámili s aktuálnou situáciou vo ZV SR s dôrazom hlavne na závery 10. snemu ZV SR (nie všetci sa totiž zúčastnili členskej schôdze v mesiaci september) a závermi 16. zasadania Zväzovej rady konanej dňa 23.-24.11.2022 v Prešove. Na posedení sme spoločne zablahoželali naším jubilantom, ktorých sme ocenili upomienkovými predmetmi klubu  a ocenili aktívnych členov klubu za ich prácu a prínos pre klub a ZV SR. Následné pokračovanie akcie bolo už voľné a jej priebeh uspokojil podľa vyjadrenia účastníkov  každého. Ako to už pri takých príležitostiach  býva, hlavnými témami boli spomienky na spoločne prežité roky, ale aj na kolegov a kamarátov s ktorými už nie sme v kontakte. Veľmi nás teší, že vo voľnej diskusií  padli aj návrhy a podnety na ďalšie smerovanie klubu. Najväčšiu zásluhu na kladnom a úspešnom zorganizovaní a vykonaní celého podujatia mali okrem predsedu klubu najmä podpredseda klubu p. Ján Ivančo, tajomník klubu p. Michal Sopko, člen rady klubu p. Marián Kušnír.  Osobitné poďakovanie patrí nášmu členovi p. Imrovi Alezárovi za dôstojné pripravenie priestorov Rybárskeho domu  materiálneho zabezpečenia.

                                                                                                                         Vladimír Cibuláš predseda klubu ZV SR Humenné

Loading