Prezídium, komisie, ZR

Prezídium

prezident                       pplk.v.v. Ing. BITERA Eugen

lefón:                              0904 517 115

e-mail:                             prezident.zvazvojakov@gmail.com

 

1.viceprezident             genpor.v.v. Ing. VOJTEK Peter

telefón:                           0903 824 221

e-mail:                             gen.vojtek@gmail.com

 

2.viceprezident             plk.v.v. Ing. PAULECH Ján

telefón:                           0904 782 969

e-mail:                             paulech.jan@gmail.com

 

tajomník                        pplk.v.v. PhDr. MJARTAN  Marián

telefón:                           0905 660 238

e-mail:                            zvazvoj@gmail.com

 

tlačový hovorca           pplk.v.v. Mgr. Ing. Javorík Štefan

telefón:                           0903 391 477

e-mail:                             stjavor@gmail.com

 

člen Prezídia ZV SR   

mjr. JUDr. ANDRÁŠ Štefan

telefón:                           0948 848 100

e-mail:                            stefan.andras@mil.sk

 

kpt.JUDr. TOMA  Peter

telefón:                           0905 656 699

e-mail:                            peter.toma13@gmail.com

 

pplk.v.v. Ing. DUBEŇ Ľubomír

telefón:                           0910 908 042

e-mail:                            Lubomir.duben@zoznam.sk

 

MUDr. Malay Miroslav

telefón:                           0915 899 040

e-mail:                           miroslav.malay@gmail.com

 

mjr Ing. ŠTEFKO Igor

telefón:                           0905 840 463

e-mail:                             igor.stefko@mil.sk                      

 

Kontrolná komisia ZVSR

predseda:                       pplkv.v. Ing. MATEJKOV Milan

telefón:                           0905 496 516

e-mail:                           milan.matejkov@gmail.com  

 

člen komisie:                 plk.v.v. Ing.FAJMON František

telefón:                           0908 115 639

e-mail:                            frantisekfajmon@azet.sk

 

člen komisie:                 plk.v.v. MAKOVÝ Jaroslav

telefón:                           0908 607 812

e-mail:                             makovyj@gmail.com

 

 

Predsedníctvo Zväzovej rady Zväzu vojakov SR

predseda                        pplk.v.v. HLOCH Mojmír

telefón:                           0905 918 935

e-mail:                            mhloch52@gmali.com

 

1.podpredseda:             pplk.v.v. MUDr. DOBROVOLSKÝ Ján

telefón:                           0915 901 425 

e-mail:                           dobrovolsky@gecom.sk

 

2.podpredseda:           pplk.v.v. RSDr. POLIAČIK Ján

telefón:                          0905 644 347

e-mail:                           kvd.topolcany@gmail.com

 

Kluby Zväzu vojakov SR

Klub Banská Bystrica

predseda                         pplk.v.v. Ing. HLOCH Mojmír

telefón:                           090 918 935

e-mail:                            mhloch52@gmail.com

 

Klub Bardejov

predseda                         Ing. ŠNYR  Ján

telefón:                           0905 278 551

e-mail:                            snyr.jan@gmail.com

 

Klub Brezno

predseda                      pplk.v.v.Ing. Vladimír NEUPAUER

telefón:                         0907 403 737

e-mail:                         vl.neupauer@pobox.sk

 

Klub Dolný Kubín

predseda                         pplk.v.v. RSDr. SPORKA Ján

telefón:                            0907 878 203

e-mail:                            jsporka@centrum.sk

 

Klub Horná Nitra

predseda                         mjr. Ing. BREHOVSKÝ Karol

telefón:                            0907 481 130

e-mail:                            karol.brehovsky@mil.sk

 

Klub Humenné

predseda                         mjr.v.v. CIBULÁŠ Vladimír

telefón:                           0904 907 560

e-mail:                            vladimir.cibulas@gmail.com

 

Klub Kežmarok

predseda                         pplk.v.v. Ing. ŽÁČIK Jozef

telefón:                           0908 874 598

e-mail:                            jozef.zacik.kk@centrum.sk

 

Klub Košice

predseda                         pplk.v.v. Ing. PINKA Štefan

telefón:  0910 90935

e-mail:                            stefan.pinka@gmail.com

 

Klub Levice

predseda                         plk.gšt.v.v. Ing. HEBERT Vladimír

telefón:                           0949 518 059

e-mail:                            hebertko@gmail.com

 

Klub Lipt. Mikuláš

predseda                         pplk.v.v. RSDr. KRAMARČÍK Peter

telefón:                           0904 416 208

e-mail:                            kramarcikpeter@gmail.com

 

Klub Martin-Podháj

predseda                          pplk.v.v. Ing. SURMAN Josef

telefón:                             0904 999 602

e-mail:                                surman.josef@gmail.com

 

Klub Martin-SEVER

predseda                         pplk.v.v. RSDr. LOVÁS Jozef

telefón:                           0902 089 639

e-mail:                            jozinko.lovas@centrum.sk

 

Klub Michalovce

predseda                         pplk.v.v. MUDr. DOBROVOLSKÝ Ján

telefón:                           0915 901 425

e-mail:                            dobrovolsky@gecom.sk

 

Klub Nitra

predseda                         mjr.v.v. Ing. Mgr. ŠKROVÁNEK Štefan

telefón:                           0905 641 097

e-mail:                            Stefan.Skrovanek@minv.sk

 

Klub Nitra-Zobor

predseda                        pplk. v.v. Ing.LUSPAJ Pavel

telefón:                           0903 889 487

e-mail:                             luspaj@centrum.sk

 

Klub Nové mesto n/V

predseda                         pplk.v.v. RSDr. KRIŠTOFÍK Kamil

telefón:                            0914 191 895

e-mail:                            kifotsirkk@gmail.com

 

Klub Pezinok

predseda                         plk.v.v. Ing. PITOŇÁK Julián

telefón:                           0905 291 425

e-mail:                            pitonak.julian@gmail.com

 

Klub Piešťany

predseda                         plk.v.v. Ing. SVETLÍK Jozef

telefón:                           0902 816 099

e-mail:                            svetlikj@t-network.sk

 

Klub Poprad

predseda                         pplk.v.v Ing. OVŠÁK Václav

telefón:                           0905 368 152

e-mail:                            vaclav.ovsak@gmail.com

 

Klub Pov.Bystrica

predseda                         npráp.v.v.  BAŘINKA František

telefón:                           0908 492 220

e-mail:                            zvpbrasov@gmail.com

 

Klub Prešov

predseda                         pplk.v.v. Ing. PALAI Marián

telefón:                           0903 496 822             

e-mail:                            ing.palai@centrum.sk

 

Klub Prievidza

predseda                         pplk.v.v. Mgr. MICHALOVIČ Miroslav

telefón:                           0918 900 448

e-mail:                             michalovic.miroslav.pd@gmail.com

prievidza@zvazvojakov.sk

 

Klub – Ružomberok

predseda                         pplk.v.v. Ing. CHYLA Ján

telefón:                           0948 432 013

e-mail:                            ruzomberok@zvazvojakov.sk

 

Klub Sereď

predseda                         pplk.v.v. Ing. Urban Ondrej

telefón:                            0914 398 890, 0905 517 462

e-mail:                            urbanondrej@hotmail.com

 

Klub Spišská Nová Ves

predseda                         pplk.v.v. Ing. JANÍČEK Ladislav

telefón:                           0911 400 598

e-mail:                            laco.janicek@gmail.com

 

Klub Topoľčany

predseda                         pplk.v.v. RSDr. POLIAČIK   Ján

telefón:                           0905 644 347

e-mail:                            kvd.topolcany@gmail.com

 

Klub Trenčín

predseda                       plk. .v.v. Ing. SKYBA Ján

telefón:                           0902 806 391

e-mail:                            vojenvetn@gmail.com

jan.skyba@centrum.sk

 

Klub Trenčín – silový trojboj

Predseda                          npor. Ing. DUBNÝ Juraj

Telefón:                            0960 406 261

e-mail:                              Juraj.dubny@mil.sk

 

Klub Zvolen

predseda                         pplk.v.v. Ing. KOSA Bohumil

telefón:                           0902 524 345

e-mail:                            bohuskosa@gmail.com

 

Klub Zvolen – HRON

predseda                         slob. ŠIPULA Peter

telefón:

e-mail:                            vsr.klubhron@gmail.com

 

Klub Žilina

predseda                         plk.v.v. RSDr. DROTÁR Juraj

telefón:                           0904 576 204

e-mail:                            juraj.drotar@hotmail.com