Prezídium, RR, komisie, predsedníctvo ZR, kluby ZV SR

Prezídium

prezident – od 1. 1. 2020 vo funkcii zastupuje plk. v.v. Ing.  PAULECH Ján

telefón:                          0904 782 969

e-mail:                            prezident.zvazvojakov@gmail.com

1.viceprezident        genpor.v.v. Ing. VOJTEK Peter – vnútroštátna spolupráca

telefón:                           0903 824 221

e-mail:                             gen.vojtek@gmail.com

2.viceprezident       plk. v.v. Ing. PAULECH Ján – zahraničná spolupráca

telefón:                            0904 782 969

e-mail:                             paulech.jan@gmail.com

tajomník                     pplk.v.v. PhDr. MJARTAN  Marián

telefón:                           0905 660 238

e-mail:                           zvazvoj@gmail.com

tlačový hovorca  

telefón:                        

e-mail:

člen Prezídia ZV SR   

mjr. Mgr.  BARANEC Zdenko – oblasť spolupráce s PrV

telefón:                           0914 368 228

e-mail:                            zdenko.baranec@gmail.com

pplk. v.v.  Ing. BAŠISTA Juraj – sociálna oblasť

telefón:                           0903 615 096

e-mail:                             vermic@condornet.sk

pplk. v.v. MUDr. MALAY Miroslav, PhD. – zdravotná oblasť

telefón:                           0915 899 040

e-mail:                           miroslav.malay@gmail.com

kpt. JUDr. TOMA  Peter, PhD. – legislatívno-právna oblasť

telefón:                           0905 656 699

e-mail:                            peter.toma13@gmail.com

 

Redakčná rada webovej stránky ZV SR

predseda:                      genpor.v.v. Ing. VOJTEK Peter

telefón:                           0903 824 221

e-mail:                            gen.vojtek@gmail.com

členovia:

pplk.v.v. Ing. URBAN Ondrej

telefón:                           0914 398 890, 0905 517 462

e-mail:                            urbanondrej@hotmail.com

 

Kontrolná komisia ZV SR

predseda:                       pplk. v.v. Ing. MATEJKOV Milan

telefón:                           0905 496 516

e-mail:                           milan.matejkov@gmail.com

členovia komisie:

plk.v.v.Ing. FAJMON František

telefón:                           0908115639

e-mail:                              frantisekfajmon@gmail.com

pplk.v.v.Ing. ŠAMAJ Jozef

telefón:                          0908594605

e-mail:                            jozef.samaj@gmail.com

Predsedníctvo Zväzovej rady Zväzu vojakov SR

predseda:                      pplk.v.v. Ing. HLOCH Mojmír

telefón:                          0905 918 935

e-mail:                           mhloch52@gmail.com

podpredseda:               pplk.v.v. Ing. CHYLA Ján

telefón:                          0948 432 013

e-mail:                           jan.chyla54@gmail.com

podpredseda:              pplk.v.v. RSDr. POLIAČIK Ján

telefón:                          0905 644 347

e-mail:                           kvd.topolcany@gmail.com

 

Kluby Zväzu vojakov SR

Klub Banská Bystrica

predseda:                     pplk.v.v. Ing. HLOCH Mojmír

telefón:                         0905 918 935

e-mail:                          mhloch52@gmail.com

Klub Bardejov

predseda:                      Ing. ŠNYR  Ján

telefón:                         0905 278 551

e-mail:                          snyr.jan@gmail.com

Klub Brezno

predseda:                     pplk.v.v.Ing. NEUPAUER Vladimír

telefón:                         0907 403 737

e-mail:                          vl.neupauer@pobox.sk

Klub Dolný Kubín

predseda:                     pplk.v.v. Ing. STIERANKA Štefan

telefón:                         0918 452 033

e-mail:                          stieranka.s@centrum.sk

 Klub Horná Nitra

predseda:                        mjr. Ing. BREHOVSKÝ Karol

telefón:                            0907 481 130

e-mail:                            karol.brehovsky@mil.sk

Klub – HRON

predsedníčka:                des. KANALOŠOVÁ Helena

telefón:                            0948 072 577

e-mail:                            zvsr.klubhron@gmail.com

Klub Humenné

predseda:                        mjr.v.v. CIBULÁŠ Vladimír

telefón:                           0904 907 560

e-mail:                            vladimir.cibulas@gmail.com

Klub Kežmarok

predseda:                        pplk.v.v. Ing. ŽÁČIK Jozef

telefón:                           0908 874 598

e-mail:                            jozef.zacik.kk@centrum.sk

Klub Košice

predseda:                        pplk.v.v. Ing. PINKA Štefan

telefón:                            0910 909 315

e-mail:                            stefan.pinka@gmail.com

Klub Levice

predseda:                         plk.gšt.v.v. Ing. HEBERT Vladimír

telefón:                            0949 518 059

e-mail:                             hebertko@gmail.com

Klub Martin-Podháj

predseda:                         pplk.v.v. Ing. SURMAN Josef

telefón:                             0904 999 602

e-mail:                              surman.josef@gmail.com

Klub Martin-SEVER

predseda:                         pplk.v.v. RSDr. LOVÁS Jozef

telefón:                           0902 089 639

e-mail:                            jozinko.lovas@centrum.sk

Klub Michalovce

predseda:                         pplk.v.v. MUDr. DOBROVOLSKÝ Ján

telefón:                           0915 901 425

e-mail:                            dobrovolsky@gecom.sk

Klub Nitra

predseda:                         mjr.v.v. Ing. Mgr. ŠKROVÁNEK Štefan

telefón:                           0905 641 097

e-mail:                            Stefan.Skrovanek@minv.sk

Klub Nitra-Zobor

predseda:                        pplk. v.v. Ing.LUSPAJ Pavel

telefón:                           0903 889 487

e-mail:                             luspaj@centrum.sk

Klub Nové mesto n/V

predseda:                         pplk.v.v. RSDr. KRIŠTOFÍK Kamil

telefón:                            0914 191 895

e-mail:                            kifotsirkk@gmail.com

Klub Pezinok

predseda:                         plk.v.v. Ing. VIGLASKÝ Milan

telefón:                           +421 905 234 706

e-mail:                            milan.viglasky@gmail.com

Klub Piešťany

predseda:                         plk.v.v. Ing. SVETLÍK Jozef

telefón:                           0902 816 099

e-mail:                            svetlikj@t-network.sk

Klub Poprad

predseda:                         pplk.v.v Ing. OVŠÁK Václav

telefón:                           0905 368 152

e-mail:                            vaclav.ovsak@gmail.com

Klub Pov. Bystrica

predseda:                         npráp.v.v.  BAŘINKA František

telefón:                           0908 492 220

e-mail:                            zvpbrasov@gmail.com

Klub Prešov

predseda:                         pplk.v.v. Ing. PALAI Marián

telefón:                           0903 496 822             

e-mail:                            ing.palai@centrum.sk

Klub Prievidza

predseda:                         pplk.v.v. Mgr. MICHALOVIČ Miroslav

telefón:                           0918 900 448

e-mail:                             michalovic.miroslav.pd@gmail.com

prievidza@zvazvojakov.sk

Klub – Ružomberok

predseda:                         pplk.v.v. Ing. CHYLA Ján

telefón:                           0948 432 013

e-mail:                         jan.chyla54@gmail.com

Klub Sereď

predseda:                         pplk.v.v. Ing. Urban Ondrej

telefón:                            0914 398 890, 0905 517 462

e-mail:                            urbanondrej@hotmail.com

Klub – Silový trojboj

predseda:                          npor. Ing. DUBNÝ Juraj

telefón:                            0960 406 261

e-mail:                              Juraj.dubny@mil.sk

Klub Spišská Nová Ves

predseda:                         npráp.v.v.  DULAJ Ján

telefón:                             0907 422 642

e-mail:                                              –

Klub Topoľčany

predseda:                         pplk.v.v. RSDr. POLIAČIK   Ján

telefón:                           0905 644 347

e-mail:                            kvd.topolcany@gmail.com

Klub Trenčín

predseda:                       plk. .v.v. Ing. SKYBA Ján

telefón:                           0902 806 391

e-mail:                            vojenvetn@gmail.com

jan.skyba@centrum.sk

Klub Zvolen

predseda:                         pplk.v.v. Ing. KOSA Bohumil

telefón:                           0902 524 345

e-mail:                            bohuskosa@gmail.com

Klub Žilina

predseda:                         plk.v.v. RSDr. DROTÁR Juraj

telefón:                           0904 576 204

e-mail:                            juraj.drotar@hotmail.com