Dôležité dokumenty

Rok 2020

Plán činnosti ZV SR na rok 2020:  PLAN CINNOSTI 2020

Plán členských schôdzi klubov ZV SR v roku 2020:  Plán ČS v roku 2020

Zápisnica z per rollam (voľba plk. v.v. Ing. Jána Paulecha za člena Prezídia ZV SR):  zápisnica per rollam plk. v.v. Ing. Ján Paulech

Rok 2019

Plán činnosti ZV SR na rok 2019:   PLÁN ČINNOSTI ZV SR 2019

Plán činnosti štábov OS SR vo výcvikovom roku 2019:  9. Plán činnosti štábov OS SR – finál_ZVSR

Zmluva o spolupráci ZV SR so spoločnosťou HOREZZA, a.s. : 190412_zmluva_zvaz_horezza

Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci so spoločnosťou HOREZZA, a.s.: Dohoda – ZVSR a HOREZZA_doplnok_c.1

Rok 2018

Dohoda o vzájomnej spolupráci medzi MO SR a ZV SR

Zásady spravovania webového portálu ZV SR:  Zásady spravovania webového portálu ZV SR

Plán činnosti ZV SR na rok 2018:  Plan_cinnosti_ZVSR_2018

25 rokov činnosti ZV SR: HISTÓRIA – 25 rokov činnosti ZVSR

Rok 2017

Zmluva o spolupráci s HOREZZA, a.s. :

170516_hz_zvaz vojakov_zmluva_signed

Uznesenia ZR:

UZNESENIE Z 12. ZASADANIA ZR

príloha č.1

UZNESENIE Z 11. ZASADANIA ZR

UZNESENIE 10 zas.

UZNESENIE 9. zas.

UZNESENIE 8. zas.

UZNESENIE 7.zas.

Uznesenie 6. zas.

UZNESENIE 5. zas.

UZNESENIE 4.zas.

UZNESENIE 3. zas.

Uznesenie 2. zas.

Uznesenie 1.zas.

UZNESENIE mim.zas.(1)

DOHODY ZVSR:

ZVSR MO SR 

ZVSR_Asociacia_policajtov_VV

ZVSR_Klub_generalov

ZVSR_SZPB

ZVSR_Klub_vojenskych_vysadkarov_SR 

ZVSR_Spolocnost_M.R._Stefanika

ZVSR_Zdruzenie_zien_v_ASR 

ZVSR_Zotavovna_SIRAVA