Pozvánka na pietny akt

Vážené dámy a páni

Pri príležitosti 16. výročia leteckého nešťastia sa dňa 21. januára 2022 na cintoríne v Seredi uskutoční pietny akt vzdania pamiatky nášmu bývalému kolegovi ženistovi a vojnovému veteránovi plk. Ivanovi Štefanovi a ďalším 41 príslušníkom OS SR, ktorí tragicky zahynuli pri  havárii lietadla v maďarskej obci Hejce pri návrate z misie v Kosove. Na pietny akt je pozvaná vdova a ostatní rodinní príslušníci plk. Ivana, primátor mesta Sereď, hlavný ordinár Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR, veliteľ 91.žp a príslušníci 91.žp Sereď/VU 8221/, členovia UN-Veteran Slovakia, členovia ZV SR klub Sereď a bývalí kolegovia a spolupracovníci.

Program pietneho aktu:
15,15-15,40 – zhromaždenie prítomných pred  Domom smútku
15,45 – presun k hrobu plk. Ivana
– položenie vencov, kytíc
– hymna SR
– príhovor prezidenta UN-Veteran Slovakia
– príhovor ordinára Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej
republiky mons. Rábek Františka.
16,15-16,20 ukončenie pietneho aktu na cintoríne
Do 16,50 – presun do kostola v Seredi
17,00-18,00 – zádušná sv. omša za padlých vojakov v mierových misiách, ktorú bude celebrovať ordinár Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky mons. Rábek František.

K účasti na pietnom akte Vás pozýva občianske združenie  UN-Veteran Slovakia v spolupráci so ZV SR klub Sereď a 91.žp Sereď.

Pietny akt na cintoríne a zádušná omša v kostole budú v režime OP!

S pozdravom

Ondrej Urban
predseda ZV SR – klub Sereď

Pridaj komentár