77. výročie oslobodenia mesta Humenné

Oslavy 77. výročia oslobodenia mesta Humenné sa tohto roku z dôvodu pretrvávajúcej pandémie nekonali. 26. novembra 2021 uplynulo už 77 rokov od oslobodenia mesta Humenné spod útlaku fašizmu a vojnového príkoria. Mesto Humenné v minulosti  každý rok oslavy oslobodenia mesta organizovalo v spolupráci s Oblastným výborom SZPB v Humennom a vyvrcholením osláv bol pietny akt kladenia vencov pri Pamätníku vďaky na Námestí slobody v Humennom. Z dôvodu pretrvávajúcej pandémie v súlade s prijatými opatreniami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a covid automatom v 3. stupni ohrozenia /čierna farba/ sme si preto v tento deň uctili pamiatku obetí položením venca pri Pamätníku vďaky na Námestí slobody  za dodržania platných opatrení.


Vladimír Cibuláš
predseda klubu ZV SR Humenné

Pridaj komentár