20. zasadnutie Prezídia ZV SR v Trenčíne

Dňa 9.novembra 2021 sa uskutočnilo v Trenčíne v Dome armády  prezenčnou formou 20. zasadnutie Prezídia ZV SR, na ktorom za prítomnosti predstaviteľa predsedníctva ZR bol prerokovaný stav plnenia uznesenia z 19.zasadnutia Prezídia ZV SR a informácia o o činnosti a plnení úloh členmi prezídia ZV SR za obdobie od 13.rokovania Zväzovej rady ZV SR.
Dôraz bol taktiež položený na prerokovanie návrhov Plánu činnosti ZV SR na rok 2022, Plánu tvorby a čerpania finančných prostriedkov v roku 2022, ako aj návrh opatrení k 30.výročiu vzniku ZV SR a 10. snemu ZV SR v roku 2022.
Všetky návrhy dokumentov sú podkladmi pre pripravované dvojdňové 14.zasadanie Zväzovej rady ZV SR, ktoré  sa plánuje uskutočniť prezenčnou formou na konci mesiaca november 2021 za účasti členov prezídia ZV SR pri dodržaní platných epidemiologických opatrení, ktoré budú aktuálne v plánovanej dobe zasadnutia.

Pridaj komentár