Červené maky v Novom Meste nad Váhom

     11. novembra 2021 sme si v Hurbanových sadoch pri pomníku 136 padlých obyvateľov nášho mesta  v prvej svetovej vojne, pripomenuli 103. výročie ukončenia 1. Svetovej vojny a deň vojnových veteránov. Pomník postavil v roku 1935 Priateľský podporný spolok vyslúžilých vojakov v Novom Meste nad Váhom.

 

    Vzhľadom na protipandemické opatrenia a že sa okres Nové Mesto nad Váhom  nachádza v čiernej farbe, sa konala spomienka v obmedzenom režime.

    Spomienky sa zúčastnili primátor mesta Ing. Jozef Trstenský, zástupca primátora Ing. František Mašlonka, za ZV SR a OblV SZPB pplk. v.v. Dr. Kamil Krištofík, pplk. v.v. Vladimír Ješko MBA, pplk. v.v. Ing. Milan Kadlečík, Ján Hulínek, Michal Bartek. Pred otvorením spomienky bol účastníkom darovaný symbol dňa vojnových veteránov kvet červeného maku. Položením vencov vďaky  sme si uctili 103. výročie ukončenia prvej svetovej vojny, deň vojnových veteránov, ale i pamiatku 136 občanov mesta, ktorí padli v prvej svetovej vojne.

    Na záver stretnutia odovzdal predseda klubu ZV SR a OblV SZPB pplk. v.v. Dr. Kamil Krištofík primátorovi mesta Ing. Jozefovi Trstenskému pamätnú medailu k 25. výročiu založenia klubu ZV SR za dlhoročnú spoluprácu a pomoc.

pplk. v.v. Dr. Kamil Krištofík, foto: pplk. v.v. Ing. Milan Kadlečík

Pridaj komentár