DEŇ VOJNOVÝCH VETERÁNOV

      Ani v tomto roku sme nezabudli na obete prvej svetovej vojny. Z histórie vieme, že 11. novembra 1918 o 11.tej hodine a 11.tej minúte zaznela posledná delostrelecká salva pri podpise prímeria vo francúzskom Compiègne, čím sa skončila prvá svetová vojna, ktorá trvala viac ako štyri roky. Preto  11. novembra 2021 o 11:11 hod. sa rozozvučali v našom meste zvony na počesť vojakov, ktorí padli v bojoch za našu slobodu a životy. Do tej doby išlo o najväčší vojnový konflikt v dejinách ľudstva. Hrôzy a útrapy z tejto vojny zostali tak hlboko vryté do vedomia jej účastníkov, že bezprostredne po tom, ako vojna skončila, bol 11. november vyhlásený za Deň vojnových veteránov alebo aj ako Deň červených makov.

       Od roku 1920 červený mak ako symbol spomienky na vojnové hrôzy prijali vojnoví veteráni na celom svete. Dnes môžeme uvidieť kvet červeného maku pri spomienkových aktoch a ceremóniách pri príležitosti Dňa vojnových veteránov vo väčšine demokratických krajín, ktoré boli zatiahnuté do svetových vojen. V posledných rokoch si táto tradícia nachádza svoje miesto aj na Slovensku, mesto Pezinok nevynímajúc.

      Dňa 11.11.2021 o 11:11 hod. sa na pietnom akte kladenia vencov stretli predstavitelia mesta Pezinok, Zväzu vojakov SR – Klub Pezinok, ZO SZPB brig.gen. Karola Peknika , OR PZ Pezinok, OR HaZZ Pezinok,  zástupcovia Malokarpatského baníckeho spolku a občania mesta, aby si na pezinskom cintoríne pri Pamätníku padlých, uctili 103. výročie ukončenia Prvej svetovej vojny, známej  pred rokom 1939 ako Veľká vojna alebo Svetová vojna. Slávnostný prejav predniesol primátor mesta Pezinok Ing. arch. Igor Hianik, ktorý vyzdvihol hrdinstvo a útrapy vojakov a útrapy civilného obyvateľstva.  Aktívnymi účastníkmi pietneho aktu boli príslušníci VÚ Viničné, ktorí zabezpečili čestnú stráž pri pamätníku. Pietneho aktu sa zúčastnil veliteľ a zástupca veliteľa VÚ Viničné.

Ešte predtým o 10:30 hod. účastníci pietneho aktu položili veniec pri Pamätnej tabuli brig. gen. Karola Peknika, Moyzesova ul..  Účastníci týmto vzdali hold významnej osobnosti mesta Pezinok. Krátky prejav predniesol tajomník ZO SZPB p. Peter Wittgrúber.

  

   

Pripravil: Stano ŠIMON

Pridaj komentár