40. výročie vyradenia z vojenskej vysokej školy.

V dňoch 10. – 12. septembra 2021 sa uskutočnilo v Martine stretnutie absolventov odboru RVD (Raketové vojsko a delostrelectvo)  VVVTŠ Martin (1977 – 1979)/VVŠPV Vyškov na Moravě  (1979 – 1981). Stretnutie zabezpečoval Miro Eiben, ktorý sa zhostil tejto mimoriadnej úlohy so cťou.  Ubytovanie bolo zabezpečené v penzióne BREST v nádhernej prírode  Jasenskej doliny, len pár metrov od lyžiarskeho strediska, kde sme absolvovali lyžiarsky výcvik. Pri tejto príležitosti musím napísať, že priateľského stretnutia sa zúčastnil aj náš spolužiak plk. v.v. Ing. Dušan Jamrich ktorý bol vyradený v roku 1981.  Dušan je zakladajúci člen Zväzu vojakov z povolania, predchodkyne Zväzu vojakov Slovenskej republiky – pozri prílohu dole.

           V piatok bol príchod do 17:00 hod., ubytovanie, večera s priateľským posedením u dobrého jedla a nápojov rôzneho druhu a sily. Akoto  spravidla býva pri našich častých česko – slovenských stretnutiach každý hovoril o sebe a zmenách, ktoré nastali v jeho živote.

            Hlavná časť nášho programu bola v sobotu 11.09.2021:

1.      Po raňajkách a spoločnom fotografovaní nás čakal hlavný bod programu – návšteva priestorov nášho vysokoškolského života, kasárni Martin. Prezreli sme si kasárne Martin. Formou prezentácie sme boli zoznámení so súčasným  využitím objektov na vzdelávanie príslušníkov OS SR. V súčasnej dobe je v kasárňach Základňa výcviku a mobilizačného doplňovania. V priebehu návštevy sa intenzívne spomínalo a strávenú dobu v kasárňach, na historky zo života a niektorí s úsmevom hovorili aj o svojom pobyte vo väzení, kde si odpykávali trest väzenia po službe (hlavne Banán a Jardo M.). Neobišli sme ani Sieň tradícii.

2.      Po ukončení prezentácie a prehliadky kasárni sme si kyticou kvetov a tichou spomienkou uctili pamiatku padlých vojakov a partizánov 2. Svetovej vojny, ktorí sú pochovaní na Partizánskom cintoríne Priekopa. Práve na tomto  cintoríne sme pred 44.mi rokmi skladali svoju prvú vojenskú prísahu.

3.      Nasledoval obed v reštaurácii, kde sme trávili nejednu vychádzku: Čierna pani.

4.      Po obede nás čakala zaujímavá prehliadka  Múzea slovenskej dediny. Múzeum slovenskej dediny je najväčšou národopisnou expozíciou v prírode na Slovensku. Expozícia podáva obraz tradičného ľudového staviteľstva, bývania a spôsobu života obyvateľov  oblasti severozápadného Slovenska  v období druhej polovice 19. a prvej polovice 20. storočia.

5.      Večer nás už čakalo len priateľské posedenie pri dobrom jedle, pivku, vínečku a sem-tam aj niečom silnejšom.  Zároveň boli dohodnuté naše ďalšie spoločné stretnutia.

V nedeľu po raňajkách sme sa rozišli za svojimi rodinami do všetkých kútov Čiech, Moravy a Slovenska.

Celé stretnutie, tak ako v minulých rokoch, sa nieslo v mimoriadne priateľskom ovzduší. To len poukazuje ako blízko majú k sebe naše národy. Škoda, že z celkového počtu  žijúcim absolventov odboru RVD 1977 – 1981 sa zúčastnilo len 42,9% absolventov. Ľutovať môže ten, kto sa stretnutia nezúčastnil a zúčastniť sa mohol. O to viac nás mrzela neúčasť Miťa Páleša,  ktorý býva  v meste Martin.

Bolo dohodnuté, že najbližšie stretnutie:

 v roku 2022 bude v Rokycanoch – organizačne zabezpečí  Jardo  Moravec,

 v roku 2023 bude v Pezinku  – organizačne zabezpečí Stando Šimon (bude spojené s oslavou  65 rokov života väčšiny z nás),

 v roku 2024 bude v Prahe – organizačne zabezpečí Aleš Vosáhlo.

Treba veriť a dúfať, že sa toho všetci v zdraví dožijeme !!! Vítaní budú aj ďalší kolegovia.

Pripravil: text: Stano Šimon,  Dušan Jmrich, foto: Peter Kuděla, Karol Paulička.

Pridaj komentár